Υπόλογος η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και κίνδυνος απώλειας των κοινοτικών επιδοτήσεων

Αριθμός πρωτ: 9747
Ημερομηνία κατάθεσης: 26/6/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Υπόλογος η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και κίνδυνος απώλειας των κοινοτικών επιδοτήσεων.

Στο κρίσιμο ζήτημα της διαχείρισης των υδατικών πόρων στη χώρα μας η κατάσταση η οποία επικρατεί σήμερα είναι άκρως ανησυχητική και δυσοίωνη, αφού μετά την ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας 2000/60/ΕΕ με το νόμο 3199/2003 τίποτα ουσιαστικό δεν έχει γίνει προς την κατεύθυνση αυτή, από την Κυβέρνηση.
Επειδή καμία ενέργεια δεν έχει γίνει προς την κατεύθυνση του πολύ σοβαρού ζητήματος της διαχείρισης των υδατικών πόρων από τη χώρα μας, αφού και οι αρμόδιοι φορείς που έχουν συσταθεί για το σκοπό αυτό, όπως οι Διευθύνσεις Υδάτων παραμένουν χωρίς πόρους και ειδικευμένο προσωπικό, όπως επίσης και η Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων παραμένει υποστελεχωμένη και στην ουσία ανενεργή.
Επειδή στην ουσία, όλη η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την Οδηγία 2000/60/ΕΕ, που σημαίνει ότι η κάθε χώρα θα πρέπει να έχει εκπληρώσει τους όρους της ανάκτησης του νερού που ξοδεύεται, αλλιώς εάν δεν έχουν τηρηθεί η όροι αυτοί δεν θα δίδονται οι επιδοτήσεις στους αγρότες.
Επειδή για άλλη μια φορά, η αδράνεια και η απραξία της Κυβέρνησης έχει σοβαρά αρνητικά αποτελέσματα για όλους τους πολίτες και ιδιαίτερα για τον αγροτικό πληθυσμό της χώρας μας.
Επειδή η προηγούμενη Ερώτηση 2497/18-12-06 με το ίδιο θέμα δεν απαντήθηκε,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων από τη χώρα μας αλλά και να μην χαθούν οι επιδοτήσεις για τους Έλληνες αγρότες, αφού ήδη η χώρα μας έχει παραπεμφθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τις προθεσμίες που έχουν λήξει.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης