Υπ.Οικονομικών: Προχωράει η πληρωμή των δικαιούχων ωρομίσθιων εκπαιδευτικών των δημοσίων ΙΕΚ

7/10/2011

Υπ.Οικονομικών: Προχωράει η πληρωμή των δικαιούχων ωρομίσθιων εκπαιδευτικών των δημοσίων ΙΕΚ.
Απάντηση του Φ.Σαχινίδη σε αναφορά του Μαν.Στρατάκη.

Απαντώντας σε Αναφορά του βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλη Στρατάκη σχετικά με την πληρωμή των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών των δημοσίων ΙΕΚ, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ.Σαχινίδης αναφέρει ότι ξεπεράστηκαν τα νομικά και άλλα κωλύματα που προέκυψαν με τη μεταφορά του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) όπου άνηκαν τα ΙΕΚ, στο Υπ.Παιδείας, και έτσι προχωράει η πληρωμή των δικαιούχων ωρομίσθιων εκπαιδευτικών.
Όπως αναφέρει σε γραπτή του απάντηση προς τον Μαν.Στρατάκη:
1) Σύμφωνα με το αρ.24 του ν.3879/2010, οι υποχρεώσεις του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ), μετά την κατάργησή του, μεταφέρθηκαν στο Υπ.Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Κατά συνέπεια για την πληρωμή των σχετικών δαπανών εφαρμόζονται οι διατάξεις περί δημοσίου λογιστικού, που προβλέπουν μεταξύ άλλων και έλεγχο κανονικότητας (νόμιμη ανάληψη υποχρέωσης, πληρότητα δικαιολογητικών, μη παραγραφή της απαίτησης).
2) Με την 2/35715/25-5-2011 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών καθορίστηκαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πληρωμή δαπανών που αφορούν αποζημιώσεις ωρομίσθιων εκπαιδευτών των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του πρώην ΟΕΕΚ.
3) α. Αμέσως μετά την έκδοση και δημοσίευση της παραπάνω απόφασης (14-6-2011) η αρμόδια Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) άρχισε τον έλεγχο των δικαιολογητικών που απεστάλησαν από τη Δ/νση Οικονομικού του Ανωτέρω Υπουργείου.
β. Παράλληλα και για την πρόοδο της διαδικασίας, η Υπηρεσία μας έχει δώσει οδηγίες προς την ανωτέρω ΥΔΕ, τόσο για την αναπλήρωση δικαιολογητικών που ελλείπουν, όσο και για την εκκαθάριση των προαναφερόμενων δαπανών κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η απορρόφηση των σχετικών πιστώσεων και η πληρωμή των δικαιούχων το ταχύτερο δυνατό.
4) Ήδη μετά την ενίσχυση του προσωπικού της ΥΔΕ στο Υπ.Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η εκκαθάριση και ενταλματοποίηση των σχετικών δαπανών και κατ’ επέκταση η πληρωμή των δικαιούχων προχωρεί, με ταχύ ρυθμό.

Ακόμη, ο κ.Στρατάκης έλαβε και την Απάντηση της Αναπλ.Υπουργού Παιδείας κ.Γεννηματά, η οποία αναφέρει ότι “οι εκτιμώμενες οικονομικές υποχρεώσεις του πρώην ΟΕΕΚ στους εκπαιδευτές των δημοσίων ΙΕΚ ανέρχονται στα 36.091.000 ευρώ και για το λόγο αυτό η Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων του Υπ.Παιδείας αιτήθηκε μεταφορά πιστώσεων ίση με το ποσό των εκτιμώμενων υποχρεώσεων από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, η οποία και εγκρίθηκε στις 10-3-2011. Η διάθεση των πιστώσεων αυτών ανέρχεται στο 100% του ποσού”.