Υψηλά ποσοστά ανεργίας των Ατόμων με Αναπηρία

Αριθμός πρωτ: 2863
Ημ/νια κατάθεσης: 4/12/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
2) ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Υψηλά ποσοστά ανεργίας των Ατόμων με Αναπηρία.

Το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στην εργασία ήταν το κυρίαρχο θέμα της Εθνικής Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία, στο πλαίσιο της οποίας η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία παρέδωσε στον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων ετήσια έκθεση στην οποία καταγράφεται η πραγματικότητα που βιώνουν τα άτομα με αναπηρία στη χώρα μας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, το 84% των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα βρίσκεται εκτός αγοράς εργασίας και σε αρκετές περιπτώσεις εξωθούνται να ζουν στη φτώχεια και την περιθωριοποίηση.
Επειδή ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων παρέδωσε στον πρόεδρο της συνομοσπονδίας των ατόμων με αναπηρία έκθεση της ειδικής διακομματικής επιτροπής στην οποία προτείνεται να διευκολυνθεί η εκμάθηση της νοηματικής γλώσσας και της γλώσσας των τυφλών και να θεσπιστούν κίνητρα προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις για την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Με ποια μέτρα και με ποιο χρονοδιάγραμμα προτίθενται να συμβάλλουν στην εκμάθηση της νοηματικής γλώσσας και της γλώσσας των τυφλών, καθώς και ποια κίνητρα προτίθενται να θεσπίσουν προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις για την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία για την αντιμετώπιση της υψηλής ανεργίας που αντιμετωπίζουν.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ