Υψηλά ποσοστά ανεργίας των Ατόμων με Αναπηρία και ανάγκη για την διευκόλυνση εκμάθησης της νοηματικής γλώσσας και της γλώσσας των τυφλών

Αριθμός πρωτ: 4379
Ημερομηνία κατάθεσης: 15/1/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Υψηλά ποσοστά ανεργίας των Ατόμων με Αναπηρία και ανάγκη για την διευκόλυνση εκμάθησης της νοηματικής γλώσσας και της γλώσσας των τυφλών.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, η πραγματικότητα που βιώνουν τα άτομα με αναπηρία στη χώρα μας είναι εξαιρετικά δύσκολη αφού το ποσοστό ανεργίας είναι ιδιαίτερα υψηλό.
Τα στοιχεία της έκθεσης καταδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος, αφού το 84% των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα βρίσκεται εκτός αγοράς εργασίας και σε αρκετές περιπτώσεις εξωθούνται να ζουν στη φτώχεια και την περιθωριοποίηση.
Επειδή στην έκθεση για τα άτομα με αναπηρία, της ειδικής διακομματικής επιτροπής της Βουλής προτείνεται να διευκολυνθεί η εκμάθηση της νοηματικής γλώσσας και της γλώσσας των τυφλών και να θεσπιστούν κίνητρα προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις για την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:

Εάν προτίθεται να προβεί στη λήψη μέτρων τα οποία θα συμβάλουν στη διευκόλυνση της εκμάθηση της νοηματικής γλώσσας και της γλώσσας των τυφλών, προκειμένου να βοηθηθούν περισσότερο τα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής αλλά και να δημιουργηθούν καλύτερες προοπτικές για να εργαστούν.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ