Υψηλός κίνδυνος ερημοποίησης εδαφών στην Κρήτη λόγω ανομβρίας και ελλιπούς διαχείρισης των υδατικών πόρων

Αριθμός πρωτ: 8949
Ημερομηνία κατάθεσης: 29/10/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Υψηλός κίνδυνος ερημοποίησης εδαφών στην Κρήτη λόγω ανομβρίας και ελλιπούς διαχείρισης των υδατικών πόρων.

Με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου έχω θέσει το σοβαρό πρόβλημα της ερημοποίησης εδαφών στην Κρήτη λόγω, τόσο της έλλειψης μέτρων πρόληψης και ορθής διαχείρισης των υδατικών πόρων όσο και της ανομβρίας.
Η δυσχερής κατάσταση που έχει διαμορφωθεί τόσο στην Κρήτη, όσο και σε κάποια άλλα νησιά του Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου, επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσματα πρόσφατης μελέτης που πραγματοποίησε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν πρόσφατα, το μέσο ετήσιο ύψος βροχής στην Κρήτη δε φτάνει ούτε στο μισό της αντίστοιχης μέσης τιμής του ελλαδικού χώρου, που είναι της τάξης των 700 χιλιοστών.
Επειδή όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας, το 50% των εδαφών της Κρήτης και το 35% των εδαφών σε ολόκληρη την Ελλάδα, βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο ερημοποίησης, γεγονός που επιφέρει αρνητικό αντίκτυπο τόσο σε οικονομικό όσο και σε δημογραφικό επίπεδο.
Επειδή εξίσου ανησυχητικό είναι και το συμπέρασμα που προκύπτει από την ίδια έρευνα και κάνει λόγο για την ακαταλληλότητα του πόσιμου νερού και τους κινδύνους που ελλοχεύουν για τη δημόσια υγεία, λόγω της ρύπανσης αλλά και της κακής ποιότητας των υδάτινων αποθεμάτων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Ποια συγκεκριμένα μέτρα και με ποιο χρονοδιάγραμμα, προτίθεται να πάρει προκειμένου να λυθούν τα πολλά και σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν στη Κρήτη για αποτροπή του κινδύνου ερημοποίησης των εδαφών λόγω ανομβρίας, αλλά και της κακής διαχείρισης των υδάτινων αποθεμάτων.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης