Υψηλός πληθωρισμός στην Ελλάδα σε σχέση με την Ε.Ε.

Αριθμός πρωτ: 3341
Ημερομηνία κατάθεσης: 21/8/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Υψηλός πληθωρισμός στην Ελλάδα σε σχέση με την Ε.Ε.

Σύμφωνα με στοιχεία της EUROSTAT η Ελλάδα ανακηρύσσεται από τις ακριβότερες χώρες στην Ευρωζώνη.
Συγκεκριμένα, παρόλη την πτώση του πληθωρισμού στην Ελλάδα, ο οποίος υποχώρησε στα επίπεδα του 0,7%, παραμένει από τους υψηλότερους στην Ευρωζώνη που ο μέσος πληθωρισμός κυμαίνεται στα επίπεδα του 0,2%.
Υψηλότερος φαίνεται να είναι ο πληθωρισμός στα είδη πρώτης ανάγκης και ευρείας κατανάλωσης στα οποία ο πληθωρισμός ανέρχεται σε 3% με τα είδη ένδυσης και υπόδησης να είναι ακριβότερα κατά 2,9% και τα τρόφιμα κατά 2,8% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2008 καθιστώντας την Ελλάδα, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του EUROSTAT, την τρίτη ακριβότερη χώρα στην Ευρωζώνη.
Αν στα στοιχεία αυτά συνυπολογιστεί και το γεγονός της μηδενικής ουσιαστικά αύξησης των μισθών των καταναλωτών με αποτέλεσμα τη μείωση της αγοραστικής τους δύναμης, οι τιμές των αγαθών αυτών γίνονται ακόμη ακριβότερες για τους καταναλωτές.
Επειδή, ο υψηλός πληθωρισμός συνεπάγεται μείωση της οικονομικής δραστηριότητας, άρα μείωση του παραγόμενου συνολικού προϊόντος και της απασχόλησης.
Επειδή, η μείωση του υψηλού αυτού πληθωρισμού και η ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας μπορεί να επιτευχθεί μόνο με διαρθρωτικά μέτρα ευρείας κατά το δυνατόν αποδοχής.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός:
Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για τη μείωση του πληθωρισμού, ειδικά στις σχετικές τιμές των ειδών πρώτης ανάγκης και ευρείας κατανάλωσης, ο οποίος μειώνει το ήδη περιορισμένο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών με δυσμενείς συνέπειες σε ολόκληρη την οικονομική δραστηριότητα.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης