Υψηλό επίπεδο φτώχειας και χαμηλό μορφωτικό επίπεδο

Αριθμός πρωτ: 5241
Ημερομηνία κατάθεσης: 28/1/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Υψηλό επίπεδο φτώχειας και χαμηλό μορφωτικό επίπεδο

Σύμφωνα με μελέτη του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ, τα στοιχεία της οποίας παρουσιάστηκαν πρόσφατα, καταγράφεται μια σαφής σχέση μεταξύ της φτώχειας και του χαμηλού μορφωτικού επιπέδου.
Από τα στοιχεία της μελέτης προκύπτει ότι, ένας στους τρεις Έλληνες που βρίσκεται στην παραγωγική ηλικία έχει φοιτήσει έως το Γυμνάσιο και επίσης ένας στους τρεις έχει φτάσει μέχρι το Λύκειο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 83,7% των φτωχών στην Ελλάδα, εκείνων δηλαδή που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, έχει τελειώσει μόνο ορισμένες τάξεις του Δημοτικού, ή το Δημοτικό ή το Γυμνάσιο, γίνεται αντιληπτό αυτό που επισημαίνουν οι ειδικοί, ότι δηλαδή υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ χαμηλού μορφωτικού επιπέδου και φτώχειας.
Επειδή πρόκειται για μια πραγματικότητα, η οποία ιδιαίτερα σε ορισμένες περιοχές της χώρας μας είναι εντονότερη και απαιτείται άμεσα η Πολιτεία να πράξει τα αναγκαία, γιατί δεν μπορεί στην εποχή της γνώσης να στερείται μόρφωσης ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού.
Επειδή και στο Νομό Ηρακλείου παρατηρούνται τα παραπάνω φαινόμενα, όπως επισημαίνεται στον τοπικό Τύπο,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί άμεσα, ώστε το ποσοστό των παιδιών που διακόπτουν τη φοίτησή τους στο σχολείο να μηδενιστεί αλλά και να παρέχονται όλα τα μέσα προκειμένου τα παιδιά των φτωχών οικογενειών να έχουν ίσες ευκαιρίες στη μάθηση.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης