Υψηλό ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα

Αριθμός πρωτ: 9749
Ημερομηνία κατάθεσης: 4/4/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Υψηλό ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα.

Υψηλό παραμένει για μια ακόμα φορά το ποσοστό ανεργίας στη χώρα μας, σύμφωνα και με πρόσφατα στοιχεία, καταλαμβάνοντας μάλιστα η Ελλάδα τη δεύτερη θέση στην Ευρωζώνη.
Επειδή πρόκειται για ένα ζήτημα πρωτεύουσας σημασίας και επιβάλλεται να υπάρξει σαφής και συνεχής σχεδιασμός προς την κατεύθυνση της δημιουργίας κινήτρων και δημιουργίας θέσεων εργασίας, τη στιγμή μάλιστα που βασικά και θεμελιώδη εργασιακά και συνταξιοδοτικά κεκτημένα των εργαζομένων καταπατούνται από την Κυβέρνηση.
Επειδή η Κρήτη είναι μια περιοχή, η οποία έχει μεγάλες δυνατότητες και επιβάλλεται η Πολιτεία να δημιουργεί τις προυποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης για τους χιλιάδες νέους, τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας καθώς και για τις γυναίκες, που είναι οι ομάδες που αντιμετωπίζουν σήμερα το μεγαλύτερο πρόβλημα της ανεργίας.
Επειδή η μέθοδος που έχει εφεύρει η Κυβέρνηση αξιοποιώντας τα προγράμματα STAGE όχι για εκπαίδευση, όπως προβλέπεται, αλλά για καταπολέμηση της ανεργίας, δεν λύνει το πρόβλημα,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Ποια μέτρα προτίθενται να λάβουν προκειμένου να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά και διαχρονικά το σοβαρό πρόβλημα της ανεργίας στη χώρα μας, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη δεύτερη θέση σε ποσοστό ανεργίας στην Ευρωζώνη, παρά τις διαβεβαιώσεις από την πλευρά της Κυβέρνησης για αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης