Φιάσκο η οριστική εγκατάλειψη οινάμπελων

Αριθμός πρωτ: 11744
Ημερομηνία κατάθεσης: 18/12/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Φιάσκο η οριστική εγκατάλειψη οινάμπελων.

Μετά την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου για την εγκατάλειψη των οινάμπελων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τους περιορισμούς που αυτή θέτει διαφαίνεται ότι δεν πρόκειται να ικανοποιηθεί ούτε το 1/4 των παραγωγών που έχουν κάνει αίτηση.
Επειδή τα κριτήρια που τίθενται και τα οποία είναι, η εγκατάλειψη του συνόλου της εκμετάλλευσης, το όριο ηλικίας κάτω των 55 χρόνων και οι μεγάλες εκμεταλλεύσεις άνω των 17 στρ. ουσιαστικά αποκλείουν τους 300 από τους 400 περίπου αγρότες που έχουν υποβάλλει αίτηση στο Νομό Ηρακλείου.
Επειδή η εξέλιξη αυτή ουσιαστικά αδικεί τους μικροκαλλιεργητές οινάμπελων που έχουν και τις περισσότερες ανάγκες και γι’ αυτό προστρέχουν στην εγκατάλειψη,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να τροποποιήσει την εγκύκλιο, να αυξήσει τα διατιθέμενα κονδύλια και να αποζημιώσει το σύνολο των αιτούντων παραγωγών για την εγκατάλειψη των οιναμπέλων τους.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης