Φοροτεχνικές ρυθμίσεις για την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας

Αριθμός πρωτ: 9158
Ημερομηνία κατάθεσης: 31/10/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Φοροτεχνικές ρυθμίσεις για την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας.

Για την καλύτερη αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας, η οποία αποτελεί μια από τις σημαντικότερες ανανεώσιμες πηγές υπάρχουν αρκετά κενά στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο.
Η χρησιμοποίηση φωτοβολταϊκών συστημάτων αποτελεί μια αναγκαία εξέλιξη, πλην όμως απαιτούνται φορολογικές ρυθμίσεις, προκειμένου να μην θεωρείται ο οικιακός καταναλωτής, που εγκαθιστά φωτοβολταϊκό σύστημα και διαθέτει την παραγόμενη ενέργεια στο δίκτυο, επιτηδευματίας και να είναι απαλλαγμένος από τον ΦΠΑ και τη φορολογία εισοδήματος για τα συγκεκριμένα έσοδα.
Ο Σύνδεσμος εταιρειών φωτοβολταϊκών έχει προβεί σε σχετικές επισημάνσεις.
Επειδή η Ελλάδα και ιδιαίτερα η Κρήτη παρουσιάζει την εντονότερη ίσως ηλιοφάνεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι επενδύσεις αυτές μπορούν να αποτελέσουν μια σημαντική διέξοδο για την ενεργειακή επάρκεια.
Επειδή είναι ανάγκη να υπάρξουν, όχι μόνο ενισχύσεις αλλά και φοροτεχνικές απαλλαγές που θα συμβάλλουν στην επέκταση των επενδύσεων αυτής της μορφής,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να προβεί στις αναγκαίες φοροτεχνικές ρυθμίσεις ώστε να αποτελούν ένα ισχυρό κίνητρο για τη δημιουργία επενδύσεων αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας με φωτοβολταϊκά συστήματα.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης