Φράγματα Πλακιώτισσας Μεσσαράς και Χαλαυριανού Χειμάρρου Αρχανών

Αριθμός πρωτ: 9732
Ημερομηνία κατάθεσης: 11/11/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ : Φράγματα Πλακιώτισσας Μεσσαράς και Χαλαυριανού Χειμάρρου Αρχανών.

Στην απάντηση της 910/11-7-08 Ερώτησής μου αναφέρεται εκτός των άλλων ότι: «Παρόμοια σύσκεψη για τα θέματα του Νομού Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε στις 13/2/08 στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αναμένουμε τις τελικές προτάσεις των Φορέων του Νομού (Νομαρχία και Δήμοι)» και στη συνέχεια ότι: «Η ένταξη των έργων που θα υλοποιηθούν στην 4η Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 αποφασίζεται για κάθε έργο ξεχωριστά αμέσως μετά την ολοκλήρωση τη; αξιολόγησης του, σε συνεργασία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τους εμπλεκόμενους φορείς στο πλαίσιο των οικονομικών προτεραιοτήτων και δυνατοτήτων του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 ¨Αλέξανδρος Μπαλτατζής¨».
Επειδή οι δημοπρατήσεις για τα φράγματα Πλακιώτισσας Μεσσαράς (27,4 εκατ. ευρώ) και Χαλαυριανού Χειμάρρου του Δήμου Αρχανών (11,28 εκατ. ευρώ), έχουν γίνει στις 30/10/2007 και 6/11/2007 αντίστοιχα χωρίς να έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις.
Επειδή ως γνωστόν το Γ’ ΚΠΣ κλείνει στις 31/12/08 και αυτά τα έργα για να υλοποιηθούν πρέπει να ενταχθούν στην 4η Προγραμματική Περίοδο.
Επειδή η 4η Προγραμματική Περίοδο έχει αρχίσει τώρα και δυο χρόνια χωρίς ωστόσο καμιά ουσιαστική δράση.
Επειδή τα έργα αυτά είναι ανάγκη να υλοποιηθούν το συντομότερο δυνατό και η μέχρι σήμερα καθυστέρηση είναι αδικαιολόγητη,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να εντάξει τα συγκεκριμένα έργα στην 4η Προγραμματική Περίοδο και πότε, ώστε να αρχίσει κατά το δυνατόν γρηγορότερα η υλοποίηση τους, τουλάχιστον για τα τμήματα που έχουν δημοπρατηθεί.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης