Φράγμα Αναποδάρη στο Δήμο Αρκαλοχωρίου

Αριθμός πρωτ: 13943
Ημερομηνία κατάθεσης: 9/6/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
2) ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Φράγμα Αναποδάρη στο Δήμο Αρκαλοχωρίου.

Ο ποταμός Αναποδάρης, ως γνωστόν, συγκεντρώνει όλες τις απορροές του νοτιοανατολικού τμήματος του Νομού Ηρακλείου, με αποτέλεσμα 50-100 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού κατά μέσο όρο το χρόνο να καταλήγουν στο Λιβυκό πέλαγος.
Επειδή η διαμόρφωση του εδάφους αλλά και η ύπαρξη του φαραγγιού επιτρέπει τη δημιουργία φράγματος, το οποίο εξαιτίας υφιστάμενης υψομετρικής διαφοράς μπορεί να λειτουργήσει και ως υδροηλεκτρικό έργο για παραγωγή ρεύματος.
Επειδή η συγκεκριμένη περιοχή είναι ξηροθερμική αλλά και η παραλιακή ζώνη που καταλήγει το νερό του ποταμού έχουν μεγάλη ανάγκη από νερό άρδευσης.
Επειδή πολλά χρόνια τώρα διατυπώνονται διάφορες σκέψεις και συντάσσονται προκαταρτικές μελέτες για την αξιοποίηση των εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού που χύνονται στη θάλασσα, χωρίς ωστόσο να ολοκληρωθεί καμία προσπάθεια μέχρι σήμερα.
Επειδή ο Δήμος Αρκαλοχωρίου δεν έχει εντάξει στο πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» τη «μελέτη φράγματος Αναποδάρη», όπως λανθασμένα αναγράφεται στην απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών στην 9122/11-6-07 Ερώτησή μου, λόγω μεγάλου κόστους που δεν μπορεί να καλύψει ο Δήμος,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Αν προτίθενται να αναλάβουν το κόστος της μελέτης για το Φράγμα Αναποδάρη ώστε να μη χάνονται πολύ μεγάλες ποσότητες νερού που χύνονται στη θάλασσα και οι οποίες με μικρό σχετικά κόστος, εξαιτίας της μορφολογίας του εδάφους, μπορούν να αξιοποιηθούν για παραγωγή ενέργειας και άρδευση των καλλιεργειών της περιοχής.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης