Φράγμα Φανερωμένης

Αριθμός πρωτ: 11582
Ημερομηνία κατάθεσης: 16/12/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Φράγμα Φανερωμένης.

Σε ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο έχει πλέον περιέλθει η κατάσταση με τη μόλυνση του φράγματος Φανερωμένης στο Νομό Ηρακλείου, μετά και από τη νέα μόλυνση από τα απόβλητα των ελαιουργείων της ευρύτερης περιοχής.
Όπως επισημαίνεται και στον τοπικό τύπο το πρόβλημα επαναλαμβάνεται σε ετήσια βάση και για το λόγο αυτό υπάρχει άμεση και επιτακτική ανάγκη όλοι οι αρμόδιοι φορείς να λάβουν άμεσα δραστικά μέτρα προκειμένου να σταματήσει το σοβαρό πρόβλημα της μόλυνσης του φράγματος Φανερωμένης, το οποίο είναι το μεγαλύτερο αρδευτικό έργο στο Νομό Ηρακλείου.
Επειδή οι συνεχείς μολύνσεις του φράγματος Φανερωμένης από τα λύματα των ελαιουργείων ή και λύματα οικισμών, δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία αλλά ενέχει και τον κίνδυνο η χώρα μας να πληρώσει μεγάλο πρόστιμο στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει άμεσα από κοινού με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της μόλυνσης του φράγματος Φανερωμένης, αλλά και η αποφυγή αρνητικών συνεπειών για τη χώρα μας από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης