Φόβος αναγκαστικών απολύσεων εργαζομένων και απώλεια 3,7 εκατομμυρίων ευρώ για το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Αριθμός πρωτ: 4359
Ημερομηνία κατάθεσης: 14/1/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Φόβος αναγκαστικών απολύσεων εργαζομένων και απώλεια 3,7 εκατομμυρίων ευρώ για το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.

Με την 3346/14-12-07 Ερώτησή μου, στην οποία δεν έχω λάβει απάντηση μέχρι σήμερα, είχα επισημάνει την οδυνηρή εξέλιξη, τόσο για τη λειτουργία όσο και την περαιτέρω ανάπτυξη του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, που αποτέλεσε η μείωση του τακτικού προϋπολογισμού του κατά 7,14% περίπου, σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό του 2008.
Επιπλέον, όπως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι, το ΙΤΕ κινδυνεύει να χάσει περίπου 3,7 εκατομμύρια ευρώ, καθώς το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν φρόντισε να δώσει τα απαραίτητα χρήματα για τα ανταγωνιστικά προγράμματα που το ΙΤΕ κατάφερε να κερδίσει από άλλα ερευνητικά Ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει το σύνολο των ερευνητικών ιδρυμάτων και πανεπιστημίων της χώρας.
Ο φόβος αναγκαστικών απολύσεων πλανάται πλέον στο ΙΤΕ, το οποίο σημειωτέον έχει κατ’ επανάληψη αξιολογηθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης ως το καλύτερο της χώρας.
Επειδή, όπως παραδέχθηκε και δημόσια ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο ΙΤΕ, εδώ και τρία χρόνια θα έπρεπε να έχει ενσωματωθεί στον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος το ποσό των 1,6 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορά στη μισθοδοσία των υπαλλήλων που μονιμοποιήθηκαν με το προεδρικό διάταγμα Παυλόπουλου.
Επειδή η πρωτοφανής συρρίκνωση του τακτικού προϋπολογισμού του ΙΤΕ μεταφράζεται σε αδυναμία να ολοκληρώσει τα 129 ερευνητικά προγράμματα που υλοποιεί.
Επειδή το πλήγμα αυτό έρχεται ως επιβράβευση της ελληνικής πολιτείας στο Ίδρυμα για τις σημαντικότατες επιτυχίες που σημείωσε κατά την προηγούμενη χρονιά,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
1) Αν προτίθεται να αποτρέψει αυτή την αδικία σε βάρος του διεθνούς φήμης Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, η οποία συνίσταται στη μείωση του τακτικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος κατά 7,14%, με αποτέλεσμα να μη μπορεί να αντεπεξέλθει στα πάγια έξοδά του και να ανακόπτεται η περαιτέρω ανάπτυξή του.
2) Αν προτίθεται να ενσωματώσει στον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος το ποσό των 1,6 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορά στη μισθοδοσία των υπαλλήλων που μονιμοποιήθηκαν με το προεδρικό διάταγμα Παυλόπουλου.
3) Αν θα καταβάλει τα ποσά που απαιτούνται προκειμένου να μη χαθούν τα περίπου 3,7 εκατομμύρια ευρώ από τα ανταγωνιστικά προγράμματα που το ΙΤΕ κατάφερε να κερδίσει από άλλα ερευνητικά Ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ