Φύλαξη σχολικών συγκροτημάτων Ν. Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 1182
Ημερομηνία κατάθεσης: 13/8/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ «Φύλαξη σχολικών συγκροτημάτων Ν. Ηρακλείου»

Στην απάντηση της ερώτησής μου 3569/25/01/07, με θέμα «Ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων κατά της διακίνησης ναρκωτικών σε σχολεία», αναφέρατε σχετικά με την καταπολέμηση της μάστιγας των ναρκωτικών ότι προβαίνετε σε «εμφανή αστυνόμευση με τη διάθεση πεζών και εποχουμένων περιπολιών, καθώς και του αστυνομικού της γειτονιάς για διαρκή αστυνόμευση και επιτήρηση των σχολείων…».
Στην πρόσφατη ερώτησή μου 256/13/7/07, με θέμα τη «Φύλαξη σχολικών συγκροτημάτων Ν. Ηρακλείου» διατείνεστε ότι έχετε ενημερώσει την εθνική αντιπροσωπεία αναφερόμενος στην προηγούμενη απάντηση με τη διαφορά ότι απάντηση στην πράξη δεν έχει δοθεί ακόμα και μετά από επτά μήνες.
Επειδή το πρόβλημα είναι τεράστιο και δεν αρκούν μόνο τα λόγια και τα έγγραφα για να ξεπεραστεί, αλλά απαιτείται η διάθεση ανθρώπινου δυναμικού που δεν είναι διαθέσιμο ούτε στην Αστυνομική Δ/νση Ηρακλείου, ούτε σε άλλους φορείς.
Επειδή τα σχολικά συγκροτήματα είναι περιουσία του Δημοσίου και όχι ιδιωτών, για την οποία ασφαλώς απαιτείται περισσότερη προσοχή.
Επειδή από την τελευταία απάντηση στην ερώτησή μου διαφαίνεται ότι το Υπουργείο ενδιαφέρεται μόνο να υπάρχει απάντηση στα χαρτιά χωρίς να το απασχολεί η λύση του προβλήματος, με αποτέλεσμα τα κρούσματα να επαναλαμβάνονται με μεγαλύτερη συχνότητα.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να δώσει την αναγκαία προσοχή και τις απαιτούμενες εντολές για να υπάρξει απάντηση στην πράξη σχετικά με την επίλυση του προβλήματος της φύλαξης των σχολικών συγκροτημάτων, ανεξαρτήτως από τις γραπτές απαντήσεις στις οποίες γίνονται θεωρητικές αναφορές χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης