Χαμηλά επίπεδα ανακύκλωσης στη χώρα μας

Αριθμός πρωτ: 15412
Ημερομηνία κατάθεσης: 24/6/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Χαμηλά επίπεδα ανακύκλωσης στη χώρα μας.

Η οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σύμφωνα με την οποία , έως το 2020 τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ανακυκλώνουν το 50% των αποβλήτων και το 70% των αποβλήτων που παράγονται από οικοδομές φαίνεται ιδιαίτερα δύσκολο για την Ελλάδα.
Τα επίπεδα ανακύκλωσης στη χώρα μας είναι χαμηλά αφού κυμαίνονται σε μονοψήφιους αριθμούς την ίδια στιγμή που στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στο 27%.
Επειδή ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ανακύκλωση του 50% των αποβλήτων μπορεί να είναι υψηλός για όλα τα κράτη-μέλη και να πρέπει να γίνουν μεγάλα βήματα, όπως ο καθορισμός του είδους των απορριμμάτων που παράγονται σε κάθε χώρα, ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καθορίσει στόχους μέχρι το 2014 και στη συνέχεια τα κράτη-μέλη να τους εκπληρώσουν.
Επειδή η χώρα μας βρίσκεται αρκετά πίσω στον τομέα και της ανακύκλωσης και επιπλέον έχει παραπεμφθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.
Επειδή παρά τις επανειλημμένες Ερωτήσεις μου για τα σημαντικά αυτά ζητήματα η Κυβέρνηση δείχνει χαρακτηριστική στασιμότητα που την ιδιαίτερα κρίσιμη αυτή περίοδο οδηγεί την Ελλάδα ουραγό σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.
Επειδή στην Περιφέρεια Κρήτης έχει υπάρξει ήδη μεγάλη καθυστέρηση στην επίλυση αυτού του προβλήματος,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες και ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να λάβει προκείμενου η χώρα μας να μπορεί να φτάσει το μέσο όρο ανακύκλωσης των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να είναι σε θέση να εκπληρώσει την οδηγία σχετικά με την ανακύκλωση και την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και να περιορίσει την ποσότητα των σκουπιδιών που προωθούνται στις χωματερές.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης