Χαμηλές επιδόσεις της Ελλάδας στην καινοτομία

Αριθμός πρωτ: 12300
Ημερομηνία κατάθεσης: 16/5/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Χαμηλές επιδόσεις της Ελλάδας στην καινοτομία.

Σύμφωνα με το European Innovation Scoreboard 2007 η Ελλάδα καταλαμβάνει μόλις την 20η θέση στην ευρωπαϊκή κατάταξη που αφορά τις επιδόσεις στην καινοτομία γεγονός που καταδεικνύει την έλλειψη κινήτρων από την πλευρά της Πολιτείας.
Όπως αποτυπώνεται στα αποτελέσματα έρευνας του ΙΟΒΕ υπάρχει στενή σχέση μεταξύ καινοτομίας μιας οικονομίας και των κλάδων υψηλής τεχνολογίας, δεδομένο που θα πρέπει να εκμεταλλευτεί η χώρα μας εάν θέλει να πρωταγωνιστήσει στον τομέα της τεχνολογίας.
Επειδή σύμφωνα με τα στοιχεία, στους περισσότερους δείκτες η Ελλάδα καταλαμβάνει τις τελευταίες θέσεις , εμφανίζοντας κακή εικόνα ειδικότερα στις τεχνολογικές καινοτομίες.
Επειδή αποτελεί χρέος της Πολιτείας να δημιουργεί τα κίνητρα και τις προϋποθέσεις προκειμένου οι καινοτομίες στο χώρο των επιχειρήσεων να αποτελέσουν κινητήρια δύναμη,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Με ποια μέτρα και ποιες πρωτοβουλίες προτίθενται να διαμορφώσουν τα δεδομένα εκείνα που απαιτούνται, προκειμένου να βγει η Ελλάδα από τις τελευταίες θέσεις της κατάταξης που αφορά τις επιδόσεις στην καινοτομία και να δοθεί μια νέα δυναμική στο χώρο των επιχειρήσεων στη χώρα μας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης