Χαρακτηρισμός ηλιακής ενέργειας ως αγροτικού προϊόντος

Αριθμός πρωτ: 13217
Ημερομηνία κατάθεσης: 26/1/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισμός ηλιακής ενέργειας ως αγροτικού προϊόντος.

Η Πανελλήνια Ένωση Εργοληπτών Γεωπόνων Έργων Πρασίνου (ΠΕΕΓΕΠ), με πρόσφατη επιστολή της ανέδειξε μία καινότόμο πρόταση που αφορά στην αναδιάρθρωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, ώστε να συμπεριλάβουν – υπό μορφή παράλληλης εκμετάλλευσης και συμπληρωματικού αγροτικού εισοδήματος – την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και ειδικότερα από τον ήλιο.
Συγκεκριμένα, επισημαίνεται ότι θα μπορούσε η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από τον ήλιο, να θεωρηθεί ως προϊόν το οποίο μπορεί να παράγει ο πρωτογενής (αγροτικός) τομέας και συνεπώς να χαρακτηρισθεί ως «αγροτικό προϊόν».
Στην περίπτωση αυτή, η απαιτούμενη αρχική επένδυση για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο, είναι αγροτική δραστηριότητα και άρα μπορεί να επιδοτείται η αρχική της εγκατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι αφού θα έχει επιδοτηθεί η αρχική επένδυση (και δεδομένου ότι το κόστος συντήρησης και λειτουργίας είναι μηδαμινό) δεν απαιτείται επιδότηση για την παραγωγή, άρα η ΔΕΗ (και κατ επέκταση, το Ελληνικό Δημόσιο) δεν θα υποχρεούται να αγοράζει σε υψηλή τιμή το ηλεκτρικό ρεύμα που παράγεται με την διαδικασία αυτή ( με όλα τα προφανή, άμεσα αλλά και μακροπρόθεσμα οφέλη). Το δε ποσοστό επιδότησης για την εγκατάσταση των ηλιακών συλλεκτών, θα μπορούσε να καθορισθεί και μέσω της ΚΑΠ, εφ όσον αυτή ενεργοποιηθεί προς τον τομέα αυτό.
Επειδή τα φωτοβολταϊκά πάνελ, σύμφωνα με την πρόταση της ΠΕΕΓΕΠ δεν είναι απαραίτητο να εφάπτονται στην γη, αλλά μπορούν να βρίσκονται πιο ψηλά και στην ουσία να επιτρέπουν σε κάθε αγροτική εκμετάλλευση που θα παράγει ηλεκτρική ενέργεια, να διατηρεί την παραγωγική της δυνατότητα και άρα η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος να λειτουργεί ως συμπληρωματικό εισόδημα για τον αγρότη.
Επειδή μία τέτοιου είδους υπέργεια εγκατάσταση θα προσφέρει πολλαπλές δυνατότητες χρήσης για την εκμετάλλευση (θερμοκήπια, αποθήκες, στάβλοι, κλπ) με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος, και θα συμβάλλει στην μείωση του κόστους παραγωγής τόσο λόγω της αξιοποίησης της εγκατάστασης παραγωγής ρεύματος για παραγωγή αγροτικών προϊόντων (υψηλής μάλιστα προστιθέμενης αξίας), όσο και γιατί η απαιτούμενη ενέργεια για την παραγωγή του υπό τα «πάνελ» παραγόμενου αγροτικού προϊόντος, μπορεί να διατίθεται αδάπανα.
Επειδή στα οφέλη από την υλοποίηση αυτής της πρότασης συμπεριλαμβάνεται ακόμη και η αύξηση της σκίασης της γης, μειώνοντας την εξάτμιση του νερού του εδάφους, αλλά και μπορεί να παρέχει τη δυνατότητα συλλογής του βρόχινου νερού (στα «πάνελ») και την αποθήκευση αυτού, κάτι που δεν μπορεί να γίνει υπό άλλες συνθήκες.
Επειδή η πρόταση της ΠΕΕΓΕΠ είναι απόλυτα φιλική προς το περιβάλλον.
Επειδή η εφαρμογή της θα δώσει κίνητρα στους αγρότες να συνεχίσουν την αξιοποίηση και εκμετάλλευση της γης, την οποία με τα σημερινά δεδομένα ανάγκάζονται να εγκαταλείψουν
Επειδή η υλοποίηση της πρότασης θα συμβάλλει και στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της χώρας.
Επειδή μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ερημοποίησης της υπαίθρου.
Επειδή μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των αγροτικών προϊόντων.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ.Υπουργοί:
1) Εάν προτίθενται να υιοθετήσουν την καινοτόμο πρόταση της Πανελλήνιας Ένωσης Εργοληπτών Γεωπόνων Έργων Πρασίνου (ΠΕΕΓΕΠ) για χαρακτηρισμό της ηλιακής ενέργειας ως αγροτικού προϊόντος.
2) Σε ποιές πρόσθετες ενέργειες προτίθενται να προβούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να διεκδικήσουν χρηματοδοτήσεις για την εφαρμογή αυτής της πρότασης, η οποία θα έχει πολλαπλά οφέλη για τους αγρότες αλλά και για τη χώρα μας η οποία έχει αυξημένη ηλιοφάνεια.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης