Χορήγηση αναδρομικών οικογενειακών επιδομάτων

Αριθμός πρωτ: 12687
Ημερομηνία κατάθεσης: 19/1/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
3) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση αναδρομικών οικογενειακών επιδομάτων.

Μετά την απόφαση 1095/2001 του ΣτΕ, που ακυρώνει την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας για την χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων με βάση εισοδηματικά κριτήρια, αλλά και την ψήφιση του Ν.2972/2001, με τον οποίο άρχισε εκ νέου η καταβολή από 1/1/2002 του επιδόματος στις πολύτεκνες οικογένειες ανεξάρτητα από το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος, δεν έχουν πληρωθεί μέχρι σήμερα τα δικαιούμενα αναδρομικά, παρά την παρέλευση 7 ετών.
Επειδή, με πρόσφατη απόφαση του, το ΣτΕ δικαίωσε πολύτεκνη μητέρα για την επαναχορήγηση του επιδόματος πολυτεκνίας και υποχρεώνει την πολιτεία να καταβάλλει στους πολύτεκνους το ειδικό επίδομα, χωρίς να προσφύγουν στα δικαστήρια εφόσον δεν είχαν κάνει προσφυγή στο ΣτΕ πριν εκδοθεί η απόφαση του 2001.
Επειδή έκτοτε έχουν γίνει πολλές προσφυγές από πολύτεκνους δικαιούχους στα δικαστήρια, χωρίς να έχουν επιδικαστεί μέχρι σήμερα.
Επειδή υπάρχουν πολλές πολύτεκνες μητέρες που δεν έχουν κάνει προσφυγή στο ΣτΕ πριν εκδοθεί η απόφαση του 2001.
Επειδή στο νομό Ηρακλείου υπάρχουν πάνω από 2.500 οικογένειες που είχαν στερηθεί αυτό το επίδομα και πολλές απ’αυτές αντιμετωπίζουν σοβαρό οικονομικό πρόβλημα.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
1) Εάν προτίθενται να προχωρήσουν σε νομοθετική ρύθμιση για την αναδρομική καταβολή των δικαιούμενων επιδομάτων και
2) Εάν προτίθενται να επαναχορηγήσουν το ειδικό επίδομα στις οικογένειες που δεν είχαν κάνει προσφυγή πριν το 2001.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης