Χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών σε εκπαιδευτικούς

Αριθμός πρωτ: 2407
Ημερομηνία κατάθεσης: 20/7/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
2) ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών σε εκπαιδευτικούς.

Με επιστολή του, ο αιρετός του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, ζητά την εξασφάλιση των απαραίτητων πιστώσεων ώστε να ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών που ζητούν να λάβουν εκπαιδευτική άδεια.
Στην επιστολή του, τονίζει την ανάγκη ύπαρξης αξιοκρατίας, μέσω συγκεκριμένης μοριοδότησης, ως προς τη διαδικασία χορήγησης των εν λόγω αδειών.
Επειδή, αναμένεται να ικανοποιηθούν πολύ λιγότερες αιτήσεις σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια (φέτος ανέρχονται σε 42), δεδομένων και των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών που υπάρχουν στην Κρήτη.
Επειδή δεν έχει εκδοθεί ακόμη το Προεδρικό Διάταγμα που προβλέπεται από το νόμο 2986/2002 και καθορίζει τα όργανα και τη διαδικασία για τη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα κριτήρια επιλογής, αλλά και τη διάρκεια και τις αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους διατελούντες σε εκπαιδευτική άδεια.
Επειδή, ένα επίσης σοβαρό θέμα είναι ο αποκλεισμός από τη διαδικασία των εκπαιδευτικών που έχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, καθώς και το ζήτημα με όσους εκπαιδευτικούς επιστρέφουν από εκπαιδευτική άδεια και παίρνουν κατευθείαν απόσπαση σε Γραφεία Εκπαίδευσης, χωρίς να υποχρεώνονται να υπηρετούν πολλαπλάσια έτη στο δημόσιο σχολείο, όπως προβλέπει ο νόμος.
Επειδή, είναι ευθύνη της πολιτείας να μεριμνά για τη συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, που τους καθιστά έτοιμους να ανταπεξέλθουν στα αυξημένα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα, και με δεδομένο ότι οι επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα της παιδείας συνεχώς τρέχουν.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ.Υπουργοί:
1) Εάν προτίθενται να διαθέσουν τις απαιτούμενες πιστώσεις ώστε να ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις εκπαιδευτικών που αιτούνται εκπαιδευτικής άδειας ή, όπου αυτό δεν είναι εφικτό, να μοριοδοτηθούν με συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής που να διασφαλίζουν αντικειμενικότητα και διαφάνεια.
2) Πότε προτίθενται να εκδόσουν το ΠΔ που προβλέπεται από το νόμο 2986/2002.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης