Χορήγηση εξειδικευμένου ηλεκτρονικού εξοπλισμού στους τυφλούς ή με μειωμένη όρασης μαθητές

Αριθμός πρωτ: 6491
Ημερομηνία κατάθεσης: 15/2/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση εξειδικευμένου ηλεκτρονικού εξοπλισμού στους τυφλούς ή με μειωμένη όρασης μαθητές.

Ο Παγκρήτιος Συλλόγος Γονέων και Φίλων Παιδιών Τυφλών ή με Μειωμένη Όραση καταβάλει μια συνεχή προσπάθεια για στήριξη και παροχή ουσιαστικών υπηρεσιών στα παιδιά που έχουν ανάγκη και για το λόγο αυτό αναφέρεται στη χορήγηση εξειδικευμένου ηλεκτρονικού εξοπλισμού στους τυφλούς ή με μειωμένη όραση μαθητών της χώρας.
Επειδή η Πολιτεία οφείλει και πρέπει να μεριμνεί έμπρακτα στην παροχή υπηρεσιών που έχουν ανάγκη οι πολίτες, ιδιαίτερα δε όταν πρόκειται για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως τα παιδιά με τυφλότητα ή με μειωμένη όραση και δεν θα πρέπει να επαφίεται μόνο στην ευαισθησία των πολιτών,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:
1) Ποιες ενέργειες έχουν γίνει μέχρι τώρα και σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες για τη χορήγηση εξειδικευμένου ηλεκτρονικού εξοπλισμού στους τυφλούς ή με μειωμένη όραση μαθητές στη χώρα μας.
2) Aν διατηρούν το δικαίωμα παροχής του εν λόγω εξοπλισμού όσοι μαθητές έχουν προχωρήσει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, επειδή έχουν παρέλθει πάνω από δύο χρόνια από τότε που στάλθηκαν οι αιτήσεις για κάθε τυφλό ή αμβλύωπα μαθητή και αν όχι πως προτίθεται να αντιμετωπίσει το θέμα.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ