Χορήγηση επιδόματος αναπηρίας σε όλους τους συνταξιούχους

Αριθμός πρωτ: 14418
Ημερομηνία κατάθεσης: 12/6/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση επιδόματος αναπηρίας σε όλους τους συνταξιούχους.

Την τροποποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου προκειμένου να μην αποτελεί κριτήριο για τη χορήγηση επιδόματος απόλυτης αναπηρίας η αιτία συνταξιοδότησης, εισηγείται ο Συνήγορος του Πολίτη.
Συγκεκριμένα, λόγω του νομικού κενού, οι συνταξιούχοι γήρατος, οι οποίοι σύμφωνα με γνωμάτευση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής παραμένουν κλινήρεις σε κατάσταση απόλυτης αναπηρίας, δεν δικαιούνται τη χορήγηση επιδόματος απόλυτης αναπηρίας από τον ασφαλιστικό τους φορέα.
Ο Ν. 1140/1981 (άρθρο 42 παρ. 3) προβλέπει τη χορήγηση του συγκεκριμένου επιδόματος μόνο σε συνταξιούχους αναπηρίας και θανάτου, αποκλείοντας τους συνταξιούχους γήρατος, ακόμη αν και αυτοί πληρούν, από άποψη υγείας, τις προϋποθέσεις απόλυτης αναπηρίας.
Επειδή, όπως υπογραμμίζει ο Συνήγορος του Πολίτη, το κριτήριο αυτό είναι απρόσφορο από κάθε άποψη και η εφαρμογή του οδηγεί σε διακριτική μεταχείριση των συνταξιούχων που αντιμετωπίζουν ίδιας βαρύτητας προβλήματα υγείας, αντιβαίνοντας την αρχή της ισότητας των πολιτών ενώπιον του Νόμου,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Η κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να προβεί στην τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 42 του Ν. 1140/1981 προκειμένου να είναι δυνατή η χορήγηση του επιδόματος απόλυτης αναπηρίας σε όλους τους συνταξιούχους, ανεξαρτήτως της αιτίας συνταξιοδότησης.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης