Χορήγηση επιδόματος αυξημένης ευθύνης και αποδοτικότητας στους γεωτεχνικούς των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού

Αριθμός πρωτ: 2585
Ημερομηνία κατάθεσης: 28/11/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
3) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση επιδόματος αυξημένης ευθύνης και αποδοτικότητας στους γεωτεχνικούς των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού.

Έντονα διαμαρτύρονται οι γεωτεχνικοί και οι τεχνολόγοι γεωπονίας των Δήμων, καθώς δεν λαμβάνουν το επίδομα «αυξημένης ευθύνης και αποδοτικότητας», ύψους 550 € και 350 € για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ αντίστοιχα, το οποίο όμως χορηγείται σε άλλες ειδικότητες επιστημονικού προσωπικού που δραστηριοποιούνται στο ίδιο πεδίο.
Συγκεκριμένα, ο Ν. 2430/96, άρθρο 8 παρ. 2α προβλέπει τη χορήγηση επιδόματος αντιστάθμισμα «από το σύνολο των πιστώσεων των προγραμμάτων δημόσιων επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, που διατίθενται κάθε χρόνο για την εκπόνηση μελετών και την κατασκευή δημόσιων έργων στους ανωτέρω φορείς, για την παροχή κινήτρων για την προσέλκυση ικανών επιστημόνων στη δημόσια διοίκηση και εξάντληση της θητείας τους, την κατοχή και αποκλειστική χρήση στην υπηρεσία της άδειας άσκησης επαγγέλματος, τις αυξημένες ευθύνες στην εκπόνηση μελετών, στην ανάθεση και κατασκευή δημόσιων έργων και γενικότερα για την υλοποίηση του προγράμματος δημόσιων επενδύσεων και για την ταχύτερη απορρόφηση των διασφαλισμένων κοινοτικών και εθνικών πόρων».
Με τροπολογία που έχει κατατεθεί στη Βουλή από 22/11/07 επεκτείνεται στους Γεωτεχνικούς του ΠΕΧΩΔΕ εξαιρουμένων και πάλι των Γεωτεχνικών των ΟΤΑ.
Επειδή οι γεωτεχνικοί των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης εξαιρούνται και από τα επιδόματα που λαμβάνουν οι συνάδελφοί τους στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στις Περιφέρειες και στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (Επίδομα Ειδικών Λογαριασμών και Δικαιωμάτων Γεωτεχνικών – Ν. 2332/95, Ν. 2430/96, Ν. 3470/06).
Επειδή όπως οι ίδιοι υπογραμμίζουν, το δίκαιο είναι όλοι οι υπάλληλοι που εργάζονται στον ίδιο χώρο, στο ίδιο αντικείμενο και υπό τις ίδιες συνθήκες, να αμείβονται ανάλογα,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:

Αν προτίθενται να ικανοποιήσουν το δίκαιο αίτημα των Γεωτεχνικών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού για μισθολογική εξίσωσή τους με το υπόλοιπο επιστημονικό τεχνικό προσωπικό, εισάγοντας νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα περιλαμβάνονται οι γεωτεχνικοί των ΟΤΑ στους δικαιούχους του επιδόματος «αυξημένης ευθύνης και αποδοτικότητας» που θεσπίστηκε με το Ν. 2430/96.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ