Χορήγηση επιδόματος σε εν χηρεία συζύγους

Αριθμός πρωτ: 4948
Ημερομηνία κατάθεσης: 28/2/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση επιδόματος σε εν χηρεία συζύγους.

Είναι προφανές, ότι η αφαίρεση του επιδόματος γάμου από τους εν χηρεία συζύγους είναι ένα άδικο μέτρο ιδιαίτερα όταν ο θάνατος ενός εκ των δύο συζύγων δημιούργησε την αποκλειστική υποχρέωση στον άλλο να έχει όλη τη φροντίδα της ορφανής οικογένειας.
Ο Νόμος 3205/2003, ίσως απαιτεί μια καλύτερη ερμηνεία ώστε να μην διαμορφώνει τέτοιες αδικίες σε εν χηρεία συζύγους λόγω θανάτου, οι οποίοι εκ των πραγμάτων επωμίζονται και όλα τα οικογενειακά βάρη.
Επειδή είναι σίγουρο ότι ο νομοθέτης δεν μπορεί να είχε σε καμιά περίπτωση λογική τιμωρίας των συνανθρώπων μας, που λόγω θανάτου απώλεσαν τον ή την σύζυγό τους,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Εάν προτίθενται να δώσουν εντολή για σωστή ερμηνεία του νόμου ή να τον τροποποιήσουν το νόμο για να αποτραπούν και στο μέλλον παρόμοιες αδικίες.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης