Χορήγηση επιδότησης για την αναδιάρθρωση των αμπελώνων της περιόδου 2006-7

Αριθμός πρωτ: 726
Ημερομηνία κατάθεσης: 15/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση επιδότησης για την αναδιάρθρωση των αμπελώνων της περιόδου 2006-7

Με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο φύλλο της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθορίστηκαν τα τελικά ποσά για την αμπελουργική περίοδο 2006-07, που θα δοθούν σε 16 οινοπαραγωγικά κράτη-μέλη για την αναδιάρθρωση των αμπελώνων.
Για τη χώρα μας καθορίστηκε κοινοτικό κονδύλι, ύψους 6.420.790 ευρώ για την αναδιάρθρωση και μετατροπή 8.230 στρεμμάτων αμπελώνων, για την αμπελουργική περίοδο 2006-07.
Επειδή οι παραγωγοί του Νομού Ηρακλείου γνωρίζουν το καθεστώς που έχει επιβάλει η Κυβέρνηση, τα τελευταία χρόνια, για τη μεγάλη, χωρίς προηγούμενο, καθυστέρηση των επιδοτήσεων στους κρήτες καλλιεργητές, για χρήματα που δικαιούνται,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Με ποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα θα καταβληθούν στους παραγωγούς του Νομού Ηρακλείου οι επιδοτήσεις για την αναδιάρθρωση και τη μετατροπή των αμπελώνων τους, για την αμπελουργική περίοδο 2006-07.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης