Χορήγηση ισόβιας σύνταξης πολύτεκνης μητέρας στον πατέρα μετά το θάνατό της

Αριθμός πρωτ: 8939
Ημερομηνία κατάθεσης: 20/3/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση ισόβιας σύνταξης πολύτεκνης μητέρας στον πατέρα μετά το θάνατό της.

Πρόσφατα η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας εξέδωσε την με αριθμό 314/2007 απόφαση, σύμφωνα με την οποία έκρινε ότι η ισόβια σύνταξη της πολύτεκνης μητέρας πρέπει να χορηγείται μετά το θάνατό της στον χήρο σύζυγο, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη διατροφής των τέκνων, όπως γίνεται και στις περιπτώσεις του επιδόματος πολυτεκνίας.

Ωστόσο ο ΟΓΑ, παρά την έκδοση της συγκεκριμένης απόφασης, δεν έχει προβεί μέχρι σήμερα στην έκδοση σχετικής εγκυκλίου προκειμένου να χορηγείται η ισόβια σύνταξη της πολύτεκνης μητέρας στον επιζώντα σύζυγο. Οι ανταποκριτές του ΟΓΑ δε, ανά την Επικράτεια, αρνούνται να παραλαμβάνουν τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων πολύτεκνων χήρων, με αποτέλεσμα τη δημιουργία προστριβών.

Επειδή σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ, «δεν είναι συνταγματικώς ανεκτό να χορηγείται μόνον στον ένα από τους συζύγους (στην μητέρα) παροχή, υπό την ιδιότητα του πολύτεκνου συζύγου, σε περίπτωση δε θανάτου να μην λαμβάνει ο επιζών την παροχή αυτή, απομειουμένης, με τον τρόπον αυτόν, της προς την πολύτεκνη οικογένεια προστασίας εφόσον και οι δύο σύζυγοι αποτελούν μέλη της συνταγματικώς προστατευόμενης οικογένειας».

Επειδή δεν θα πρέπει οι ασφαλισμένοι δικαιούχοι του ΟΓΑ να υποχρεώνονται σε πολύχρονες και πολυέξοδες δαπάνες προκειμένου να αποκαθίσταται η αδικία σε βάρος τους, ούτε να δημιουργηθεί θύελλα διαμαρτυριών για τη συμμόρφωση του Ταμείου των Αγροτών με την απόφαση του ΣτΕ,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Η κ. Υπουργός:

Αν προτίθεται να δώσει εντολή προκειμένου να εκδοθεί εγκύκλιος που να προβλέπει, σύμφωνα και με την 314/2007 απόφαση του ΣτΕ, τη χορήγηση της ισόβιας σύνταξης της πολύτεκνης μητέρας μετά το θάνατό της στον επιζώντα χήρο σύζυγο, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη διατροφής των τέκνων, όπως γίνεται και στις περιπτώσεις του επιδόματος πολυτεκνίας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ