Χορήγηση ισόβιας σύνταξης πολύτεκνης μητέρας στον πατέρα μετά το θάνατό της

Αριθμός πρωτ: 11356
Ημερομηνία κατάθεσης: 6/5/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση ισόβιας σύνταξης πολύτεκνης μητέρας στον πατέρα μετά το θάνατό της.

Με την 8939/20-3-08 Ερώτησή μου είχα αναφερθεί στην με αριθμό 314/2007 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία έκρινε ότι η ισόβια σύνταξη της πολύτεκνης μητέρας πρέπει να χορηγείται μετά το θάνατό της στον χήρο σύζυγο, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη διατροφής των τέκνων, όπως γίνεται και στις περιπτώσεις του επιδόματος πολυτεκνίας.
Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στην απάντηση του Υπουργείου Υγείας στην ως άνω Ερώτηση, ενώ αναγνωρίζεται η ανάγκη λήψης μέτρων και κινήτρων για τη στήριξη της οικογένειας, δεδομένων των δημογραφικών εξελίξεων της χώρας μας, δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα η νομοθετική ρύθμιση που απαιτείται προκειμένου να χορηγείται η ισόβια σύνταξη της πολύτεκνης μητέρας, μετά το θάνατό της, στον επιζώντα χήρο σύζυγο.
Επειδή, σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ, «δεν είναι συνταγματικώς ανεκτό να χορηγείται μόνον στον ένα από τους συζύγους (στην μητέρα) παροχή, υπό την ιδιότητα του πολύτεκνου συζύγου, σε περίπτωση δε θανάτου να μην λαμβάνει ο επιζών την παροχή αυτή, απομειουμένης, με τον τρόπον αυτόν, της προς την πολύτεκνη οικογένεια προστασίας εφόσον και οι δύο σύζυγοι αποτελούν μέλη της συνταγματικώς προστατευόμενης οικογένειας».
Επειδή δεν θα πρέπει οι ασφαλισμένοι δικαιούχοι του ΟΓΑ να υποχρεώνονται σε πολύχρονες και πολυέξοδες δαπάνες προκειμένου να αποκαθίσταται η αδικία σε βάρος τους, ούτε να δημιουργηθεί θύελλα διαμαρτυριών για τη συμμόρφωση του Ταμείου των Αγροτών με την απόφαση του ΣτΕ,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να προβεί στην απαιτούμενη νομοθετική ρύθμιση που να προβλέπει, σύμφωνα και με την 314/2007 απόφαση του ΣτΕ, τη χορήγηση της ισόβιας σύνταξης της πολύτεκνης μητέρας μετά το θάνατό της στον επιζώντα χήρο σύζυγο, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη διατροφής των τέκνων, όπως γίνεται και στις περιπτώσεις του επιδόματος πολυτεκνίας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης