Χορήγηση πιστώσεων για αναβάθμιση και συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Νομού Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 6050
Ημερομηνία κατάθεσης: 22/3/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση πιστώσεων για αναβάθμιση και συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Νομού Ηρακλείου.

Με το 858/29-01-07 έγγραφό της η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου ζητά από τη Γενική Διεύθυνση Οδικών Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ τη διάθεση άμεσης πίστωσης 2.000.000,00 Ευρώ για την αναβάθμιση και συντήρηση του επαρχιακού οδικού δικτύου Νομού Ηρακλείου.
Επειδή η πίστωση 600.000,00 Ευρώ, η οποία έχει προς το παρόν διατεθεί, επαρκεί μόνο για τη στοιχειώδη συντήρηση του επαρχιακού δικτύου.
Επειδή με την 5336/09-03-07 Ερώτησή μου επεσήμανα την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Νομού Ηρακλείου, η αναβάθμιση του οποίου αποτελούσε και προεκλογική δέσμευση της Κυβέρνησης,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται και με ποιο χρονοδιάγραμμα να διαθέσει στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου το απαιτούμενο ποσό των 2.000.000,00 Ευρώ για την αναβάθμιση και συντήρηση του επαρχιακού οδικού δικτύου του Νομού.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης