Χορήγηση πόρων στο Δήμο Ηρακλείου για τη λειτουργία και συντήρηση των φωτεινών σηματοδοτών της πόλης

Αριθμός πρωτ: 5271
Ημερομηνία κατάθεσης: 29/1/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση πόρων στο Δήμο Ηρακλείου για τη λειτουργία και συντήρηση των φωτεινών σηματοδοτών της πόλης.

Με την 2044/16-11-07 Ερώτησή μου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, είχα επισημάνει τα αυξημένα κυκλοφοριακά προβλήματα που παρατηρούνται στην πόλη του Ηρακλείου εξαιτίας της μη λειτουργίας των φωτεινών σηματοδοτών σε πολλά σημεία και κυρίως σε επικίνδυνες διασταυρώσεις.
Στην απάντηση της ως άνω Ερώτηση η Διεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων της Περιφέρειας Κρήτης αναφέρει ότι «ο Δήμος Ηρακλείου είναι υπεύθυνος συντήρησης των δικτύων Φωτεινής Σηματοδότησης της πόλης του, γεγονός που έχει νομοθετηθεί με την με αρ.πρωτ. 1341/16-8-2007 και τη συμπληρωματική 2221/15-11-2007 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειά μας».
Ωστόσο, έντονη είναι η αντίδραση του Δήμου Ηρακλείου αφού καλείται να αναλάβει περαιτέρω αρμοδιότητες για λογαριασμό της Πολιτείας, χωρίς αυτές να συνοδεύονται από τους απαιτούμενους πόρους. Σύμφωνα με το Δήμο, το ΥΠΕΧΩΔΕ θα πρέπει να τον επιχορηγεί με 400 χιλιάδες ευρώ ετησίως, αφού τόσο κοστίζει η συντήρηση των φαναριών στο Ηράκλειο, προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτή την υποχρέωση.
Επειδή ο Δήμος Ηρακλείου είναι αποφασισμένος να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας ούτως ώστε να προσβάλει το νόμο 3481/2006 του ΥΠΕΧΩΔΕ, με βάση τον οποίο μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες συντήρησης των οδών και των φωτεινών σηματοδοτών στους οικείους ΟΤΑ, ως αντισυνταγματικό σύμφωνα με το άρθρο 102 του Συντάγματος.
Επειδή αποτελεί και πρόσφατη απόφαση της ΚΕΔΚΕ οι Δήμοι να μην αναλαμβάνουν πλέον άλλες αρμοδιότητες για λογαριασμό της Πολιτείας δίχως να τους παρέχεται η απαιτούμενη οικονομική στήριξη για την άσκησή τους.
Επειδή οι πολίτες του Ηρακλείου διαμαρτύρονται για το κυκλοφοριακό χάος που συχνά προκαλείται σε διάφορα σημεία της πόλης από τη μη λειτουργία των φαναριών για μεγάλα χρονικά διαστήματα, πράγμα που ενέχει τον κίνδυνο πρόκλησης σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Αν προτίθενται να επιχορηγήσουν το Δήμο Ηρακλείου με 400 χιλιάδες ευρώ ετησίως προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί στην υποχρέωση συντήρησης και λειτουργίας όλων των οδών και των κόμβων με φωτεινούς σηματοδότες στην πόλη του Ηρακλείου και να δοθεί τέλος στο κυκλοφοριακό χάος που δημιουργείται σε διάφορα σημεία της πόλης από τη μη λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ