Χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων από αγροτικές μονάδες

Αριθμός πρωτ: 4839
Ημερομηνία κατάθεσης: 27/2/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων από αγροτικές μονάδες.

Στην ενίσχυση του εισοδήματος του αγροτικού κόσμου και ειδικότερα όσων θελήσουν να χρησιμοποιήσουν Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, όπως είναι τα φωτοβολταϊκά συστήματα, αποσκοπεί η αντίστοιχη προταση της ΠΑΣΕΓΕΣ.
Μέχρι σήμερα ισχύει η απαγόρευση εφαρμογής κάποιας δραστηριότητας που σχετίζεται με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ως γη υψηλής παραγωγικότητας, απαγόρευση η οποία πρέπει να αρθεί προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία σε όσους αγρότες το επιθυμούν να διασφαλίσουν ένα συμπληρωματικό έσοδο εκμεταλλευόμενοι τμήμα του κλήρου τους.
Να υπογραμμιστεί ότι η βιομηχανία φωτοβολταϊκών συστημάτων παρουσιάζει ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης κοντά στο 50%, αφού με τη χρήση τους επιτυγχάνεται μηδενική ρύπανση, ενεργειακή αυτοτέλεια, ενώ το κόστος συντήρησης είναι ελάχιστο.
Επειδή η ανελαστική διατύπωση του εν λόγω νόμου θέτει εμπόδια προκειμένου να δοθούν ευκαιρίες ενίσχυσης του αγροτικού εισοδήματος αλλά και ανάπτυξης πρωτοποριακών δραστηριοτήτων.
Επειδή στην Κρήτη και στο Νομό Ηρακλείου υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:

Αν προτίθεται να κάνει δεκτή την πρόταση της ΠΑΣΕΓΕΣ για τροπολογία του ως άνω άρθρου του Ν. 2945/2001 που απαγορεύει την άσκηση οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας πέραν της γεωργικής εκμετάλλευσης, ούτως ώστε να δοθούν στον αγροτικό κόσμο ευκαιρίες συμπλήρωσης του εισοδήματός τους.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης