Χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων από αγροτικές μονάδες

13 Ιουνίου 2007

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

πηγή: http://www.altavista.comΔεν προσήλθε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης να απαντήσει στην Ερώτηση «Χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων από αγροτικές μονάδες» του Βουλευτή Μανόλη Σοφ. Στρατάκη την περασμένη Τρίτη, οπότε και ήταν προγραμματισμένη να συζητηθεί, με το σκεπτικό ότι αρμόδιο ήταν το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Ο κ. Στρατάκης καλούσε τον Υπουργό να απαντήσει εάν προτίθεται να άρει την απαγόρευση εφαρμογής δραστηριότητας που σχετίζεται με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ως γη υψηλής παραγωγικότητας, προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία, σε όσους αγρότες το επιθυμούν, να διασφαλίσουν ένα συμπληρωματικό έσοδο εκμεταλλευόμενοι τμήμα του κλήρου τους.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης δήλωσε κώλυμα, αλλά η Ερώτηση κατατέθηκε εκ νέου προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι αγρότες αλλά και επιχειρηματίες, να πληροφορηθούν για το τι μέλλει γενέσθαι και ποιες είναι οι προθέσεις της Κυβέρνησης στο εν λόγω θέμα.

Από το πολιτικό γραφείο