Χρηματιστηριακοί κωδικοί με πολλούς δικαιούχους

Αριθμός πρωτ: 6923
Ημερομηνία κατάθεσης: 17/4/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Χρηματιστηριακοί κωδικοί με πολλούς δικαιούχους.

Σύμφωνα με απόφασή της, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα προβεί στη σύσταση κοινής επενδυτικής μερίδας, με αίτηση δύο ή περισσοτέρων φυσικών προσώπων, στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά τα πρότυπα των τραπεζικών λογαριασμών.
Επειδή με το μέτρο αυτό θα απεμπλακούν τα κληρονομικά προβλήματα που δημιουργούνταν από τη φυσική απώλεια του μοναδικού δικαιούχου του κωδικού, ενώ με το νέο καθεστώς θα επιτρέπεται ένας κωδικός να ανήκει σε περισσότερα φυσικά πρόσωπα και θα αποφεύγονται έτσι οι μεγάλες γραφειοκρατικές διαδικασίες, προς εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
1) Πότε πρόκειται να εφαρμοστεί και με ποιες διαδικασίες θα λειτουργήσει το νέο μέτρο των πολλών δικαιούχων σε ένα χρηματιστηριακό κωδικό.
2) Αν θα υπάρχει η δυνατότητα μετατροπής των παλιών κωδικών σε κοινούς ή θα πρέπει να ανοίγεται σε κάθε περίπτωση νέα κοινή επενδυτική μερίδα.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης