Χρηματιστηριακοί κωδικοί με πολλούς δικαιούχους

Αριθμός πρωτ: 9760
Ημερομηνία κατάθεσης: 26/6/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Χρηματιστηριακοί κωδικοί με πολλούς δικαιούχους.

Σύμφωνα με απόφασή της, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα προβεί στη σύσταση κοινής επενδυτικής μερίδας, με αίτηση δύο ή περισσοτέρων φυσικών προσώπων, στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά τα πρότυπα των τραπεζικών λογαριασμών.
Επειδή με το μέτρο αυτό θα απεμπλακούν τα κληρονομικά προβλήματα που δημιουργούνταν από τη φυσική απώλεια του μοναδικού δικαιούχου του κωδικού, ενώ με το νέο καθεστώς θα επιτρέπεται ένας κωδικός να ανήκει σε περισσότερα φυσικά πρόσωπα και θα αποφεύγονται έτσι οι μεγάλες γραφειοκρατικές διαδικασίες, προς εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων.
Επειδή η προηγούμενη Ερώτηση 6923/17-4-07 με το ίδιο θέμα δεν απαντήθηκε,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
1) Πότε πρόκειται να εφαρμοστεί και με ποιες διαδικασίες θα λειτουργήσει το νέο μέτρο των πολλών δικαιούχων σε ένα χρηματιστηριακό κωδικό.
2) Αν θα υπάρχει η δυνατότητα μετατροπής των παλιών κωδικών σε κοινούς ή θα πρέπει να ανοίγεται σε κάθε περίπτωση νέα κοινή επενδυτική μερίδα.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης