Χρηματοδότηση αποπεράτωσης Κέντρου Αποθεραπείας – Αποκατάστασης (Α-Α), διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας για Άτομα με Αναπηρία Δήμου Γαζίου

Αριθμός πρωτ: 2526
Ημερομηνία κατάθεσης: 25/7/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Χρηματοδότηση αποπεράτωσης Κέντρου Αποθεραπείας – Αποκατάστασης (Α-Α), διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας για Άτομα με Αναπηρία Δήμου Γαζίου.

Την χρηματοδότηση, με το ποσό των 250.000 ευρώ μέσω του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ», ζητούν ο Δήμος Γαζίου και ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων Α.μεΑ. Νομού Ηρακλείου «Δικαίωμα στη Ζωή», για την αποπεράτωση του Κέντρου Αποθεραπείας – Αποκατάστασης (Α-Α), διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας για Άτομα με Αναπηρία, καθώς και για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, στην περιοχή Άνω Καλέσσα.
Το Κέντρο, συνολικής έκτασης 300 τ.μ. περίπου, θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες 40 παιδιών με αναπηρία τόσο από τους Δήμους Ηρακλείου και Γαζίου, όσο και από άλλους Δήμους του Νομού, και θα βοηθήσει τα ίδια και τις οικογένειές τους, παρέχοντάς τους υπηρεσίες διημέρευσης, αποκατάστασης, εκπαίδευσης και ψυχολογικής στήριξης, και αναπτύσσοντας παράπλευρα δίκτυα και δομές για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.
Επειδή και η Περιφέρεια Κρήτης με το με αρ. 3265/25-6-08 έγγραφό της, κρίνει απαραίτητη τη χρηματοδότηση αυτού του έργου.
Επειδή επανειλημμένα έχω αναφερθεί στην παντελή έλλειψη ολοκληρωμένων δομών για τα ΆμεΑ όλων των ηλικιών στο Νομό Ηρακλείου, παρά τις τεράστιες ανάγκες που υπάρχουν,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να προβεί στην άμεση χρηματοδότηση, μέσω των οριζόντιων δράσεων του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» (20%), με το ποσό των 250.000 ευρώ προκειμένου να αποπερατωθεί και να λειτουργήσει το Κέντρο Αποθεραπείας – Αποκατάστασης (Α-Α), διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας για Άτομα με Αναπηρία, καθώς και για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, στην περιοχή Άνω Καλέσσα του Δήμου Γαζίου.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης