Χρηματοδότηση για επισκευή του κτιρίου που στεγάζεται το Ανοικτό Πανεπιστήμιο στις Αρχάνες

Αριθμός πρωτ: 8837
Ημερομηνία κατάθεσης: 24/10/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Χρηματοδότηση για επισκευή του κτιρίου που στεγάζεται το Ανοικτό Πανεπιστήμιο στις Αρχάνες.

Κύριε Υπουργέ,
Κατά την επίσκεψη σας στο Ηράκλειο, πριν πέντε περίπου μήνες, είχατε δεσμευτεί για την χρηματοδότηση της επισκευής του κτιρίου στις Αρχάνες που στεγάζεται το Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το παράρτημα της ΑΣΠΑΙΤΕ.
Παρά την παρέλευση αρκετού χρόνου, δεν έχει παρθεί ακόμη καμιά απόφαση ώστε να εγκριθούν τα αναγκαία ποσά για την επισκευή του κτιρίου.
Η φετινή ακαδημαϊκή χρονιά έχει αρχίσει και η κατάσταση του κτιρίου καθημερινά επιδεινώνεται.

ΕΡΩΤΑΣΘΕ
κ. Υπουργέ:
Αν προτίθεστε και πότε, να προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες, όπως είχατε δεσμευτεί, ώστε να εγκριθούν τα απαιτούμενα κονδύλια για την επισκευή του κτιρίου που στεγάζεται το Ανοικτό Πανεπιστήμιο στις Αρχάνες.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης