Χρηματοδότηση εργασιών αποκατάστασης του κολυμβητηρίου στην πρώην αμερικανική βάση Γουρνών

Αριθμός πρωτ: 13592
Ημερομηνία κατάθεσης: 4/6/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: Χρηματοδότηση εργασιών αποκατάστασης του κολυμβητηρίου στην πρώην αμερικανική βάση Γουρνών.

Με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου, και τελευταία την 5814/6-2-08, είχα θέσει το ζήτημα των λεηλατημένων και με μεγάλες φθορές εγκαταστάσεων του κολυμβητηρίου στην πρώην αμερικανική βάση Γουρνών, το οποίο κατασκευάστηκε πριν έξι χρόνια, όμως δεν λειτούργησε ποτέ, ενώ το κόστος κατασκευής του ανήλθε στο 1,17 εκατομμύρια ευρώ.
Στην απάντηση της ως άνω Ερώτησης του Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται απλή περιγραφική ανάλυση της κατανομής των πόρων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, μη λαμβάνοντας υπόψη τα τεράστια λειτουργικά έξοδα του κολυμβητηρίου που δεν επιτρέπουν στη Ν.Α.Η. να αποκαταστήσει τις σοβαρές φθορές σε αυτή την ολυμπιακών προδιαγραφών αθλητική υποδομή.
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου συνέταξε μελέτη αποκατάστασης των ζημιών του κολυμβητηρίου στην πρώην αμερικανική βάση Γουρνών, με εκτιμώμενη δαπάνη το ποσό των 470 χιλιάδων ευρώ προκειμένου το εγκαταλελειμμένο εδώ και χρόνια κολυμβητήριο να μπορέσει να λειτουργήσει αποκεντρωτικά, εξυπηρετώντας τους κατοίκους του Ηρακλείου και των όμορων Δήμων Ν.Αλικαρνασσού, Γουβών, Επισκοπής, Χερσονήσου και Μαλίων.
Επειδή σύμφωνα με τη ΝΑΗ, κρίνεται απαραίτητη η τοποθέτηση ενός στεγάστρου με αντίστοιχο σύστημα αερισμού, τα οποία θα συμβάλλουν στη μείωση των λειτουργικών εξόδων του κολυμβητηρίου.
Επειδή με γνώμονα την αναγκαία αποσυμφόρηση του μοναδικού, τη στιγμή αυτή, πεπαλαιωμένου μάλιστα, κολυμβητηρίου που καλύπτει τις ανάγκες ενός τόσο μεγάλου αστικού κέντρου όπως το Ηράκλειο, θεωρείται επιβεβλημένη η χρηματοδότηση του σημαντικού αυτού έργου,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:

Αν προτίθεται να προβεί στην οικονομική ενίσχυση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου προκειμένου να προβεί αφενός στην επιδιόρθωση των κατεστραμμένων εγκαταστάσεων του κολυμβητηρίου και αφετέρου στην αξιοποίησή τους προς όφελος των κατοίκων του Ηρακλείου και των όμορων Δήμων Ν.Αλικαρνασσού, Γουβών, Επισκοπής, Χερσονήσου και Μαλίων.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης