Χρηματοδότηση και στελέχωση των Κέντρων Στήριξης ΑμεΑ

Αριθμός πρωτ: 11814
Ημερομηνία κατάθεσης: 19/12/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Χρηματοδότηση και στελέχωση των Κέντρων Στήριξης ΑμεΑ.

Στο πρόσφατο νομοσχέδιο σχετικά με την «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις» στο άρθρο 30, αναφέρεται το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας για τα Κέντρα Στήριξης Ατόμων με Αναπηρία, τα οποία έχουν σαν στόχο τη διάγνωση, τη θεραπεία, την ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη και προεπαγγελματική κατάρτιση ατόμων όλων τον ηλικιών με κινητικά και νοητικά προβλήματα, καθώς και ετέρων ευπαθών ομάδων του πληθυσμού που χρήζουν υποστήριξης.
Ωστόσο, σε πολλά από τα προβλεπόμενα Κέντρα Στήριξης ΑμΕΑ, 16 σε ισάριθμους Νομούς της χώρας, στις περιοχές που δεν είχαν δημιουργηθεί ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ, τα οποία κατασκευάζονται είτε έχουν ήδη κατασκευαστεί, δεν έχει επιλυθεί το σοβαρό πρόβλημα της χρηματοδότησης και της στελέχωσής τους, παρά μόνο σε αυτό της Άμφισσας.
Επειδή στο ίδιο παραπάνω άρθρο προβλέπεται η έκδοση Υπουργικής Απόφασης, με βάση την οποία θα διευθετηθούν αυτά τα ζητήματα και επειδή πρόκειται για Δομές οι οποίες καλύπτουν βασικές ανάγκες ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και απαιτείται η ουσιαστική και ολοκληρωμένη μέριμνα της Πολιτείας.
Επειδή, όπως γίνεται αντιληπτό σήμερα, παρά τα όσα αναφέρονται σε απάντηση σχετικής Ερώτησης για επίλυση συνολικά των θεσμικών προβλημάτων, υπάρχει αποσπασματική αντιμετώπιση από την Κυβέρνηση των Κέντρων αυτών, καθώς προώθησε τη στελέχωση και χρηματοδότηση μόνο του Κέντρου της Άμφισσας, ενώ και άλλα είναι στο στάδιο ολοκλήρωσης, όπως στο Δήμο Ν. Καζαντζάκη και στη νήσο Κάλυμνο, όπου η λειτουργία είναι άμεση και επιτακτική,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να επιλύσει άμεσα το ζήτημα της χρηματοδότησης και της επαρκούς στελέχωσης των Κέντρων Στήριξης Ατόμων με Αναπηρία, με την υπογραφή κοινής Υπουργικής Απόφασης η οποία θα προβλέπει την ενιαία και ολοκληρωμένη επίλυση αυτών των ζητημάτων.

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

Νικόλαος Ζωϊδης