Χρηματοδότηση ΤΕΙ

Αριθμός πρωτ: 1586
Ημερομηνία κατάθεσης: 6/7/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Χρηματοδότηση ΤΕΙ.

Αντιδράσεις από τους προέδρους των ΤΕΙ όλης της χώρας προκάλεσε, η εκβιαστική όπως λένε, πρόταση του Υπουργού Παιδείας για τη χρηματοδότηση των ιδρυμάτων τους.
Συγκεκριμένα, στη σύνοδο αυτή οι πρόεδροι των ΤΕΙ έθεσαν στον υπουργό παιδείας τα πάγια αιτήματά τους που αφορούν στη ενίσχυση των υποδομών τους, την καλύτερη χρηματοδότησή των ιδρυμάτων τους, τη πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού καθώς και την επιτάχυνση των διαδικασιών αξιολόγησης και διαπίστευσης ακαδημαϊκής επάρκειας.
Σε αυτά ο υπουργός απάντησε με ένα δεσμευτικό τετραετές πρόγραμμα χρηματοδότησης των ιδρυμάτων που περιλαμβάνει αυξημένους προϋπολογισμούς κατά 4%.
Σύμφωνα με το πρόεδρο του ΤΕΙ Κρήτης με τον υπάρχοντα προϋπολογισμό, ο οποίος είναι μειωμένος κατά 10% σε σχέση με τον περυσινό, και με τη αύξηση των αναγκών του ιδρύματος θα υπάρξουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα στο ίδρυμα που μπορεί να επηρεάσουν ακόμη και τη σίτιση των φοιτητών.
Επειδή οι πρόεδροι των ιδρυμάτων είναι ουσιαστικά αναγκασμένοι να αποδεχθούν τον τετραετή προγραμματισμό που προτείνει ο υπουργός αφού σε αντίθετη περίπτωση δε θα λάβουν καθόλου χρηματοδότηση.
Επειδή, όπως επισημαίνεται υπάρχουν ελλείψεις λόγω μειωμένης χρηματοδότησης των ΤΕΙ οι οποίες και θα ενταθούν με τον τετραετή προγραμματισμό που επιβάλλει ο υπουργός παιδείας με δυσμενή αποτελέσματα στη λειτουργία των ιδρυμάτων και στο έργο που αυτά επιτελούν.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός:
Τι μέτρα προτίθεται να πάρει για την ομαλή χρηματοδότηση των ΤΕΙ και με ποιο τρόπο θα καλύψει τις πραγματικές ανάγκες των ΤΕΙ και αν προτίθεται να ικανοποιήσει τα υπόλοιπα πάγια αιτήματα των προέδρων των ιδρυμάτων αυτών.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης