Χρηματοδότηση των έργων όλων των μελετών που έχουν προκηρυχθεί και θα συνταχθούν για τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης

Αριθμός πρωτ: 2406
Ημερομηνία κατάθεσης: 24/7/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Χρηματοδότηση των έργων όλων των μελετών που έχουν προκηρυχθεί και θα συνταχθούν για τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης.

Τη χρηματοδότηση των έργων που αντιστοιχούν σε όλες τις μελέτες που έχουν προκηρυχθεί και θα συνταχθούν για τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, προτείνει μεταξύ άλλων το Τμήμα Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με αφορμή την αυξητική τάση των ατυχημάτων τα τελευταία χρόνια, αντί μείωσης.
Σύμφωνα με το ΤΕΕ/ΤΑΚ πρόκειται για έναν γεωμετρικά και κατασκευαστικά «γηρασμένο» δρόμο, που υλοποιήθηκε πριν από 35 περίπου χρόνια στο μεγαλύτερο μήκος του, έχει μεγάλο και συνεχώς αυξανόμενο κυκλοφοριακό φόρτο, λόγω του έντονου και ραγδαία αναπτυσσόμενου τουριστικού χαρακτήρα της Βόρειας Κρήτης, συν του ότι η συντήρησή του μέχρι σήμερα ήταν στοιχειώδης.
Όπως επισημαίνει το ΤΕΕ/ΤΑΚ, λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη δυναμική ανάπτυξης της Κρήτης και τον μεγάλο αριθμό τουριστών που την επισκέπτονται κάθε χρόνο, επιβάλλεται ο ΒΟΑΚ να ολοκληρωθεί ως ενιαίος αυτοκινητόδρομος σε εύλογο ορατό μέλλον, δηλαδή το αργότερο ως το 2015, κατά τα πρότυπα άλλων βασικών αξόνων της χώρας.
Επειδή το ΤΕΕ/ΤΑΚ επίσης προτείνει την επιτάχυνση και συντόμευση των απαιτούμενων διαδικασιών περιβαλλοντικών, αρχαιολογικών και άλλων αδειοδοτήσεων που συνήθως καθυστερούν υπερβολικά την έγκριση των μελετών, καθώς και την ενίσχυση των αντίστοιχων υπηρεσιών – φορέων υλοποίησης τόσο των μελετών όσο και των κατασκευών με άμεση στελέχωσή τους με μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό.
Επειδή το Τμήμα Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος αναφέρεται στην ανάγκη εκπόνησης μελέτης τεχνικοοικονομικής διεύρυνσης για τις δυνατότητες και τους τρόπους χρηματοδότησης, με προοπτική ο ΒΟΑΚ να ολοκληρωθεί συνολικά μέχρι το 2015,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να κάνει δεκτές τις προτάσεις του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και να χρηματοδοτήσει τα έργα που αντιστοιχούν σε όλες τις μελέτες που έχουν προκηρυχθεί και θα συνταχθούν για τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης προκειμένου να ολοκληρωθεί ως ενιαίος αυτοκινητόδρομος σε εύλογο χρόνο, δηλαδή το αργότερο ως το 2015, κατά τα πρότυπα άλλων βασικών αξόνων της χώρας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης