Χωρίς δικαίωμα μετάθεσης χιλιάδες νεοδιορισθέντες εκπαιδευτικοί

Αριθμός πρωτ: 5003
Ημερομηνία κατάθεσης: 1/3/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Χωρίς δικαίωμα μετάθεσης χιλιάδες νεοδιορισθέντες εκπαιδευτικοί.

Εκατοντάδες νεοδιορισθέντες εκπαιδευτικοί σε όλη τη χώρα βρίσκονται σε δεινή θέση καθώς ο καθυστερημένος διορισμός τους, που πραγματοποιήθηκε τμηματικά μέχρι τα Χριστούγεννα, τους στερεί το δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης, με αποτέλεσμα να είναι εγκλωβισμένοι στην περιοχή διορισμού τους για ακόμη μία χρονιά.
Η ΕΛΜΕ Ηρακλείου έχει δεχτεί πολλά παράπονα από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους είναι οικογενειάρχες, αφού ο φετινός αποκλεισμός τους από τις μεταθέσεις μπορεί να τους δημιουργήσει σοβαρότατο και μακροχρόνιο πρόβλημα.
Επειδή η ευθύνη του τμηματικού και μη έγκαιρου διορισμού των εκπαιδευτικών που τους αποκλείει και από το δικαίωμα μετάθεσης, είναι του Υπουργείου.
Επειδή δημιουργείται σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα που θίγει μια μεγάλη μερίδα των εκπαιδευτικών,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Η κ. Υπουργός:

Αν προτίθεται να προχωρήσει σε ειδική ρύθμιση ούτως ώστε οι νεοδιορισθέντες εκπαιδευτικοί που η νομοθεσία τους εξαιρεί, να θεμελιώσουν κατά παρέκκλιση το δικαίωμα μετάθεσης.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης