Χωρίς προσωπικό το ασθενοφόρο Κέντρου Υγείας Αγίας Βαρβάρας Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 5941
Ημερομηνία κατάθεσης: 7/2/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Χωρίς προσωπικό το ασθενοφόρο Κέντρου Υγείας Αγίας Βαρβάρας Ηρακλείου.

Χωρίς γιατρό έχει μείνει το ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας στην Αγία Βαρβάρα Ηρακλείου, με αποτέλεσμα οι βάρδιες του ΕΚΑΒ που θα έπρεπε να είναι διπλές, να μην καλύπτονται και η υπηρεσία να μη λειτουργεί με ασφάλεια.
Όπως επισημαίνεται, το ασθενοφόρο είναι στελεχωμένο μόνο με ένα άτομο, με ό,τι κινδύνους αυτό συνεπάγεται για τους ασθενείς, ενώ σε πολλές περιπτώσεις ο γιατρός υποχρεούται να κάνει τον τραυματιοφορέα, αφήνοντας το Κέντρο Υγείας με ένα άτομο ή επιστρατεύονται οι νοσηλεύτριες που δεν είναι υποχρεωμένες να κάνουν αυτή τη δουλειά.
Επειδή στο Κέντρο Υγείας Βαρβάρας δεν υπάρχει επάρκεια στο προσωπικό καθαριότητας, αφού έχει απομείνει μόλις μία καθαρίστρια τους τελευταίους μήνες, με συνέπεια να εγκυμονούνται κίνδυνοι για τους ασθενείς και για τους εργαζόμενους.
Επειδή είναι επιτακτική ανάγκη η άμεση επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Κέντρο Υγείας Αγίας Βαρβάρας προκειμένου να είναι εφικτή η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας στους πολυπληθείς κατοίκους της ευρύτερης περιοχής,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να προβεί στη στελέχωση με το απαραίτητο προσωπικό του ασθενοφόρου του Κέντρου Υγείας Αγίας Βαρβάρας Ηρακλείου προκειμένου να καλύπτονται οι βάρδιες του ΕΚΑΒ, καθώς και με ποιες ενέργειες προτίθεται να επιλύσει το μείζον ζήτημα της καθαριότητας του Κ.Υ. Αγίας Βαρβάρας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ