Χωρίς συγγράμματα κινδυνεύουν να μείνουν οι φοιτητές την επόμενη ακαδημαϊκή περίοδο

Αριθμός πρωτ: 8637
Ημερομηνία κατάθεσης: 14/3/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Χωρίς συγγράμματα κινδυνεύουν να μείνουν οι φοιτητές την επόμενη ακαδημαϊκή περίοδο.

Με την 3166/11-12-07 Ερώτησή μου είχα αναφερθεί τις διαμαρτυρίες των φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης για την εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος 226/2007 που εκδόθηκε βάσει του νόμου – πλαίσιο, το οποίο ορίζει ότι ο κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα δωρεάν προμήθειας και επιλογής ενός και μόνο διδακτικού συγγράμματος για κάθε διδασκόμενο υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο μάθημα, ενώ ο συνολικός αριθμός τους ισούται με το συνολικό αριθμό των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου.

Στην απάντηση της ως άνω Ερώτησης υπογραμμίζεται πως «το εν λόγω Προεδρικό Διάταγμα θα εφαρμοστεί το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 και το ΥΠΕΠΘ δεν προτίθεται να προχωρήσει στην αναστολή του».

Ωστόσο, όπως επισημάνθηκε σε πρόσφατη συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, με τη εφαρμογή του νέου καθεστώτος, είναι ορατός ο κίνδυνος να φτάνουν τα συγγράμματα στους φοιτητές μετά τη λήξη του εξαμήνου για το οποίο ζητούνται, λόγω των καθυστερήσεων που θα σημειωθούν.

Επειδή το Πανεπιστήμιο Κρήτης αλλά και άλλα Πανεπιστήμια ζητούν την αναστολή της εφαρμογής της διάταξης για τα συγγράμματα προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα και παρατεταμένες καθυστερήσεις στην παραλαβή των βιβλίων και τη διεξαγωγή των εξετάσεων του εξαμήνου.

Επειδή όπως υπογραμμίζουν οι φοιτητές, η αλλαγή αυτή που προωθείται με τα βιβλία είναι η αρχή της υποβάθμισης του Ελληνικού Πανεπιστημίου, αφήνοντας στις επόμενες γενιές μια Ανώτατη Εκπαίδευση χωρίς ουσιαστική οικονομική ενίσχυση, με ελάχιστες φοιτητικές υποδομές και με τα δικαιώματα της ακαδημαϊκής κοινότητας διαρκώς να περιστέλλονται,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:

Αν προτίθεται να κάνει δεκτό το αίτημα του Πανεπιστημίου Κρήτης και να αναστείλει τη διάταξη του Προεδρικού Διατάγματος 226/2007 σχετικά με τα πανεπιστημιακά συγγράμματα, προκειμένου να μην πραγματοποιούνται οι παραδόσεις και να διεξάγονται οι εξετάσεις χωρίς οι φοιτητές να έχουν προμηθευτεί τα βιβλία τους.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ