Χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις για την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας

Αριθμός πρωτ: 9157
Ημερομηνία κατάθεσης: 31/10/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις για την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας.

Για την καλύτερη αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας, η οποία αποτελεί μια από τις σημαντικότερες ανανεώσιμες πηγές υπάρχουν αρκετά κενά στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο.
Η χρησιμοποίηση φωτοβολταϊκών συστημάτων αποτελεί μια αναγκαία εξέλιξη, πλην όμως απαιτούνται χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις και συγκεκριμένα να μην τίθεται θέμα αρτιότητας των οικοπέδων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, να υπάρξει η επιβεβλημένη ρύθμιση για το ύψος των φωτοβολταϊκών πάρκων, καθώς και για τις αποστάσεις των εγκαταστάσεων από τις ζώνες αποκλεισμού, προκειμένου να είναι επαρκές το νομικό πλαίσιο που θα εφαρμόζεται.
Ο Σύνδεσμος εταιρειών φωτοβολταϊκών έχει προβεί σε σχετικές επισημάνσεις.
Επειδή η Ελλάδα και ιδιαίτερα η Κρήτη παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ίσως ηλιοφάνεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι επενδύσεις αυτές μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για αυξημένη παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να προβεί στις αναγκαίες χωροταξικές και νομοθετικές ρυθμίσεις ώστε το ισχύον νομικό πλαίσιο να είναι πλήρες για να αποφευχθούν τα προβλήματα που πρόκειται να αντιμετωπίσουν οι επενδυτές.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης