Ψήφισμα παραγωγικών τάξεων και φορέων Ηρακλείου για το ΙΚΑ

Αριθμός πρωτ: 10039
Ημερομηνία κατάθεσης: 3/7/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ : Ψήφισμα παραγωγικών τάξεων και φορέων Ηρακλείου για το ΙΚΑ.

Οι παραγωγικές τάξεις και οι φορείς του Ηρακλείου εξέδωσαν ψήφισμα, μετά από σύσκεψη που πραγματοποίησαν με θέμα τη μεταστέγαση των υπηρεσιών του ΙΚΑ στα νέα κτίρια και την απόφαση της Διοίκησης του Ιδρύματος για εκποίηση του ιδιόκτητου κτιρίου επί της Αγ. Μηνά.
Στη σύσκεψη αποφασίστηκε η διεκδίκηση και η άμεση μεταφορά όλων των Υπηρεσιών (Διοικητικών, Υγειονομικών, και Περιφερειακών) στα νέα κτίρια του ΙΚΑ και η επίσπευση των εργασιών για την ασφαλή πρόσβαση σε αυτά μέχρι τέλους του 2007.
Επίσης ζητούν τη δημιουργία παραρτήματος για τους ασφαλισμένους και συναλλασσομένους στο κέντρο της πόλης, στο κτίριο της οδού Αγ. Μηνά 11.
Τέλος, για μία ακόμη φορά, οι φορείς διεκδικούν τη μη εκποίηση του ιδιόκτητου ακινήτου του ΙΚΑ και την αξιοποίησή του σε συνεργασία τόσο με την τοπική και τη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, όσο και με τα Υπουργεία Υγείας και Πρόνοιας, προς όφελος των πολιτών.
Επειδή η απάντηση στην 9065/8-6-07 Ερώτησή μου, αναφέρει ότι η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εξετάζει τη δυνατότητα παραμονής μέρους των υπηρεσιών στο κτήριο της οδού Αγίου Μηνά 11,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:

Αν προτίθεται να παρέμβει στη Διοίκηση του ΙΚΑ προκειμένου να κάνει δεκτά τα αιτήματα των παραγωγικών τάξεων και των φορέων του Ηρακλείου που συμπεριλαμβάνονται στο ψήφισμα και αφορούν, αφενός στην επίσπευση των διαδικασιών μεταστέγασης στα νέα κτίρια του Ιδρύματος και αφετέρου στη δημιουργία παραρτήματος στο κέντρο της πόλης, σύμφωνα με τις προτάσεις των παραγωγικών φορέων.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης