Ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί

Αριθμός πρωτ: 3779
Ημερομηνία κατάθεσης: 31/8/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί

Με παλαιότερη ερώτησή μου και συγκεκριμένα με την 6060/22-09-2008, έχω επισημάνει τις πολύ χαμηλές αποδοχές των ωρομισθίων εκπαιδευτικών, οι οποίες δεν καλύπτουν ούτε το κόστος των βασικών τους αναγκών.
Φέτος, η κυβέρνηση εκμεταλλευόμενη και τη μεγάλη ανεργία των νέων πτυχιούχων καθηγητών προτιμά να προχωρήσει στη πρόσληψη 11.915 ωρομίσθιων και 9.000 αναπληρωτών, αντί μονίμων, καθηγητών για την κάλυψη κενών στη Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση με μισθό, που για τους ωρομισθίους, φτάνει τα 350 ευρώ το μήνα τον οποίο μάλιστα, όπως και πέρυσι, θα πάρουν με μεγάλη καθυστέρηση.
Ακόμη, εξαιτίας της ισχύος του ασυμβίβαστου, οι εκπαιδευτικοί αυτοί δεν μπορούν να εργαστούν ούτε σε κάποιο φροντιστήριο προκειμένου να συμπληρώσουν το εισόδημά τους.
Επειδή οι ωρομίσθιοι αλλά και οι αναπληρωτές καθηγητές καλύπτουν τα κενά που υπάρχουν στη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση εξαιτίας της μη πρόσληψης μονίμων εκπαιδευτικών.
Επειδή οι αμοιβές των ωρομισθίων καθηγητών δεν μπορούν να εξασφαλίσουν την κάλυψη των βασικών αναγκών τους και σε συνδυασμό με την ισχύ του ασυμβίβαστου δημιουργούν ένα ασφυκτικό κλοιό για τους ίδιους, αφού εξαναγκάζονται να αποδεχθούν τους όρους εργασίας των ωρομισθίων στη προσπάθειά τους να συγκεντρώσουν τον απαραίτητο αριθμό μορίων για τη μελλοντική μονιμοποίησή τους.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:

Τι μέτρα προτίθενται να λάβουν για τη κατάργηση του θεσμού των ωρομισθίων καθηγητών και τη κάλυψη των κενών θέσεων στα σχολεία με μόνιμους καθηγητές ή έστω για την εξασφάλιση της ομαλής και επαρκούς αμοιβής τους, η οποία να καλύπτει τις βασικές τους ανάγκες.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης