Μονιμοποίηση των εργαζομένων στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού

Αριθμός πρωτ: 181
Ημερομηνία κατάθεσης: 1/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
2) ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Μονιμοποίηση των εργαζομένων στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.

Στο Υπουργείο Πολιτισμού εργάζεται ακόμα και σήμερα μεγάλος αριθμός συμβασιούχων με καθεστώς ασφαλιστικών μέτρων. Μέρος αυτών απασχολείται σε αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία του Νομού Ηρακλείου (Μουσείο Ηρακλείου, Αρχαιολογικοί χώροι Κνωσού, Φαιστού, Αγίας Τριάδας, Γόρτυνας).
Αν και οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι εργάζονται πολλά χρόνια στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού με συμβάσεις που ανανεώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στις υπηρεσίες τους, δεν εντάχθηκαν στο πεδίο του Π.Δ. για μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου με αποτέλεσμα να ζουν και να εργάζονται σε κλίμα αβεβαιότητας.
Επειδή, κάτω από αυτό το καθεστώς εργάζονται υπάλληλοι όλων των ειδικοτήτων, όπως μηχανικοί, αρχαιολόγοι, διοικητικοί, συντηρητές, εργατοτεχνίτες και καθαριστές με πολυετή και πολύτιμη πλέον εμπειρία στον τομέα εργασίας τους.
Επειδή η κυβέρνηση έχει υποσχεθεί την αποκατάσταση όλων των συμβασιούχων.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Εάν προτίθενται να προβούν σε νομοθετική ρύθμιση που θα προβλέπει τη μονιμοποίηση αυτών των υπαλλήλων.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ