Διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων για την πάταξη των παράνομων εισαγωγών και νοθείας στην αγορά κρασιου

Αριθμός πρωτ: 11764
Ημερομηνία κατάθεσης: 9/5/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤON ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων για την πάταξη των παράνομων εισαγωγών και νοθείας στην αγορά κρασιου.

Με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου έχω επισημάνει τις καταγγελίες των αγροτών του Νομού Ηρακλείου για ύποπτη και παράνομη εισαγωγή πάμφθηνων κρασιών τρίτων χωρών και τις προσμίξεις τους με το τοπικό προϊόν, καθώς δεν υπάρχουν οι απαιτούμενοι ελεγκτικοί μηχανισμοί που να προστατεύουν τους καταναλωτές και το υγιές εμπόριο.
Το μείζον αυτό ζήτημα επανήλθε στην επικαιρότητα μετά τις πρόσφατες καταγγελίες των αγροτών του Νομού Ηρακλείου για εισαγωγή παράνομων ποσοτήτων κρασιού στην περιοχή τους από την Ισπανία και την Ιταλία, τη στιγμή μάλιστα που ακόμη δεν έχει κοπάσει ο θόρυβος που δημιουργήθηκε στη γείτονα χώρα από το επικίνδυνο σκεύασμα που διοχετεύονταν στην αγορά σαν εμφιαλωμένο κρασί.
Επειδή οι εμπλεκόμενοι φορείς κάνουν λόγο για επιτακτική ανάγκη δημιουργίας ενός ελεγκτικού μηχανισμού που να διασφαλίζει τη νομιμότητα τόσο των εισαγόμενων ποσοτήτων κρασιού όσο και της μετέπειτα διακίνησής τους στη εγχώρια αγορά.
Επειδή η αναγνωρισιμότητα και η διαφήμιση των ελληνικών κρασιών πρέπει να αποτελέσουν μέριμνα της πολιτείας εκτός αλλά και εντός συνόρων, όπως λόγου χάρη στις ξενοδοχειακές μονάδες όπου διακινούνται τεράστιες ποσότητες κρασιών, ούτως ώστε να ενισχύονται οι εξαγωγές αλλά και η εγχώρια κατανάλωση,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
1) Εάν προτίθεται και με ποια συγκεκριμένα μέτρα να προβεί στον συστηματικό έλεγχο της διακίνησης κρασιού στη χώρα μας, ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα, όπως οι νοθείες και οι «ελληνοποιήσεις» εισαγόμενων φθηνών κρασιών από τρίτες χώρες.
2) Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για τη στήριξη των Ελλήνων αμπελουργών και την προώθηση του ελληνικού κρασιού στη διεθνή αλλά και στην εγχώρια αγορά.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης