Αιτήματα αδιόριστων εκπαιδευτικών

Αριθμός πρωτ: 3030
Ημερομηνία κατάθεσης: 5/8/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
2) ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Αιτήματα αδιόριστων εκπαιδευτικών.

Η Πανελλήνια Ένωση Αδιόριστων Εκπαιδευτικών ζητά με επιστολή της, συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ προκειμένου να δοθούν άμεσα λύσεις σε μια σειρά σοβαρών ζητημάτων τα οποία αφορούν τους αδιόριστους εκπαιδευτικούς.
Σύμφωνα με την επιστολή τους, οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν την ανάγκη προσδιορισμού τόσο του χρόνου έκδοσης της προκήρυξης του γραπτού διαγωνισμού όσο και της ημερομηνίας διεξαγωγής των εξετάσεων, προκειμένου να μην επιτείνεται η αγωνία των υποψηφίων από τις παρατεταμένες φημολογίες, δεδομένου ότι η εξεταστέα ύλη έχει ήδη ανακοινωθεί επίσημα από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Επίσης σημαντικό ζήτημα, όπως τονίζουν οι εκπαιδευτικοί, είναι η κατάργηση του παράβολου των 30ευρώ που πληρώνουν με κάθε αίτηση που υποβάλλουν προκειμένου να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, καθώς θεωρούν ιδιαίτερα ακριβό το αντίτιμο για τη συμμετοχή, μάλιστα, σε ένα διαγωνισμό του Δημοσίου.
Επειδή είναι ιδιαίτερης σημασίας η δημοσίευση των σωστών απαντήσεων σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα άμεσα, χωρίς τα προβλήματα και τις καθυστερήσεις της προηγούμενης φοράς.
Επειδή οι εκπαιδευτικοί ζητάνε την αναγνώριση του δικαιώματός τους να λαμβάνουν αντίγραφο του γραπτού τους και να γίνεται αναβαθμολόγηση όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο από τον υποψήφιο,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

Οι κ.κ. Υπουργοί:

Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν προκειμένου να διευθετηθούν άμεσα τα κρίσιμα ζητήματα των αδιόριστων εκπαιδευτικών για τη διεξαγωγή του γραπτού διαγωνισμού αλλά και άλλων καίριων ζητημάτων που τους αφορούν.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης