4ο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανάπτυξης

Αριθμός πρωτ: 9125
Ημερομηνία κατάθεσης: 11/6/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: 4ο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανάπτυξης

Ως γνωστόν, το 4ο ΕΣΠΑ καλύπτεται από μια συνολική δημόσια δαπάνη ύψους 26,3 δις ευρώ.
Αν ευσταθούν οι δημόσιες δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού της χώρας και της Κυβέρνησης ότι το 80% των πόρων θα δοθεί στην ελληνική περιφέρεια, αυτό σημαίνει στην πράξη ότι 21 δις ευρώ θα πρέπει να διανεμηθούν στην ελληνική περιφέρεια. Στην περιφέρεια Κρήτης και των νησιών του Αιγαίου θα πρέπει αναλογικά να διατεθούν πάνω από 3 δις ευρώ, όταν μάλιστα ληφθεί υπ’ όψιν ότι γενικότερα η Κρήτη και ο νησιωτικός χώρος δεν έχουν την ίδια απολαβή από τις ωφέλειες των μεγάλων έργων του κορμού της χώρας που πραγματοποιήθηκαν από το Γ΄ ΚΠΣ και απορρόφησαν το μεγάλο μέρος των κονδυλίων του.
Κατά συνέπεια, θα πρέπει να ενταχθούν στα τομεακά προγράμματα των Υπουργείων έργα πάνω από 2,5 δις ευρώ, προκειμένου να υπάρξει ισόρροπη ανάπτυξη για τις νησιωτικές περιοχές και την Κρήτη, διαφορετικά θα εξακολουθήσουν να είναι ελλειμματικές στον τομέα τω υποδομών και η υπανάπτυξη της περιφέρειας θα συνεχίζεται.
Επειδή είμαστε στη φάση έναρξης του σχεδιασμού των οργάνων Δημοκρατικού Προγραμματισμού της Περιφέρειας, είναι αναγκαίο να προωθηθεί η ένταξη των μεγάλων έργων της περιφέρειας στα τομεακά προγράμματα των Υπουργείων και στη συνέχεια να καλυφθούν τα κενά από το ΠΕΠ, σύμφωνα με τις αποφάσεις του περιφερειακού συμβουλίου.
Επειδή οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες και ο προγραμματισμός πρέπει να είναι ιεραρχημένος σύμφωνα και με τις πιστώσεις που θα διατεθούν,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:

Αν προτίθεται να εντάξει κατ’ αρχήν στα τομεακά των Υπουργείων τα αναγκαία μεγάλα έργα της περιφέρειας Κρήτης και των νησιών Αιγαίου διαθέτοντας τις πιστώσεις που τους αναλογούν, ώστε στη συνέχεια να ολοκληρωθεί ο προγραμματισμός του ΠΕΠ, ο οποίος θα καλύπτει τους υπόλοιπους ιεραρχημένους στόχους του περιφερειακού συμβουλίου.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης