Καρτέλ καυσίμων στην Κρήτη

Αριθμός πρωτ: 4515
Ημερομηνία κατάθεσης: 20/2/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Καρτέλ καυσίμων στην Κρήτη.

Το Ινστιτούτο Καταναλωτών αλλά και όλοι οι καταναλωτές καυσίμων έντονα διαμαρτύρονται γιατί ακόμα και όταν οι τιμές του πετρελαίου πέφτουν, οι τιμές στον καταναλωτή παραμένουν σχεδόν σταθερές χωρίς την ανάλογη μείωση σε σχέση με την άνοδο που παρατηρείται σε περιόδους ανόδους των τιμών του αργού πετρελαίου.
Επιπλέον για την Κρήτη παρατηρείται αυξημένη τιμή στα καύσιμα από την υπόλοιπη Ελλάδα που υπερβαίνει κατά πολύ το κόστος μεταφοράς τους.
Με παλαιότερες Ερωτήσεις μου (2790/09-10-06, 251/05-01-07) είχα επισημάνει την πολιτική των μεγάλων εταιρειών για τη διαμόρφωση μονοπωλιακών καταστάσεων και εξόντωση των πρατηριούχων οι οποίοι διαμαρτύρονται γιατί δεν έχουν κανένα περιθώριο να κινηθούν σύμφωνα με τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς αλλά αντίθετα πιέζονται κάθε μέρα και περισσότερο.
Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν ως απλοί θεατές την όλη κατάσταση, που και ο πλέον αδαής αμέσως αντιλαμβάνεται, με αποτέλεσμα το πρόβλημα αντί να μειώνεται μεγεθύνεται.
Οι πρατηριούχοι στις περισσότερες των περιπτώσεων βρίσκονται σε κατάσταση ομηρίας και οι καταναλωτές επιβαρύνονται υπέρμετρα από το κόστος των καυσίμων προς όφελος των εταιρειών πετρελαιοειδών, οι οποίες λειτουργούν ως καρτέλ στην αγορά της Κρήτης.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:

Αν προτίθεται να παρέμβει προκειμένου να λειτουργήσει ο υγιής ανταγωνισμός και προς όφελος των καταναλωτών με δεδομένο ότι, μέχρι σήμερα με την εξάλειψη του πλαφόν στον τομέα, λειτουργεί μόνο προς όφελος των εταιρειών πετρελαίου.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης